Změna Územního plánu Mistřice

Změna č. 1 Územního plánu Mistřice byla vydána Zastupitelstvem obce Mistřice dne 06.06.2022 a je účinná od 07.07.2022

https://www.mesto-uh.cz/zmena-c-1-uzemniho-planu-mistrice