ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Internetové stránky školy – www.zsmistrice.cz
Identifikační údaje
Název školy: Základní škola Mistřice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Adresa školy: Mistřice, čp. 1, 687 12 Bílovice
Jméno ředitelky: Mgr. Vladimíra Hrdinová
Kontakty: tel.: +420 572 587 449, +420 731 578 525
Sborovna, družina, omlouvání absence žáků: tel.: +420 577 440 112
Školní jídelna: tel.:+420 572 588 260
E-mail: zsmistrice@zsmistrice.cz
IČO: 75021021
DIČ: 336-75021021
ID datové schránky: 8r3mptf