ÚŘEDNÍ DESKA 2019


Rozpočtové opatření č.6/2019 Datum vyvěšení: 20. prosince 2019 – Datum sejmutí: 31.12.2019
  Rozpočtové opatření č.6/2019.pdf
Schválený rozpočet na rok 2020 MŠ Mistřice Datum vyvěšení: 19. prosince 2019 – Datum sejmutí: 31.12.2020
  Schválený rozpočet na rok 2020 MŠ Mistřice.pdf
Schválená střednědobý výhled hospodaření MŠ Mistřice Datum vyvěšení: 19. prosince 2019 – Datum sejmutí: 31.12.2022
  Schválená střednědobý výhled hospodaření MŠ Mistřice.pdf
Obecně závazná vyhláška Obce Mistřice – poplatek ze psů Datum vyvěšení: 16. prosince 2019 – Datum sejmutí: 31.12.2019
  OZV mistni poplatek ze psů.pdf
Obecně závazná vyhláška Obce Mistřice č.4/2019 Datum vyvěšení: 16. prosince 2019 – Datum sejmutí: 31.12.2019
  OZV obce Mistřice 4/2019.pdf
Usnesení zastupitelstva obce Mistřice dne 16.12.2019 Datum vyvěšení: 18. prosince 2019
  Usnesení zastupitelstva obce č.9.pdf
Veřejná vyhláška – povolení stavby vodního díla Datum vyvěšení: 18. prosince 2019 – Datum sejmutí: 3.1.2020
  Veřejná vyhláška - povolení stavby vodního díla.pdf
Schválený rozpočet ZŠ Mistřice na rok 2020 Datum vyvěšení: 18. prosince 2019 – Datum sejmutí: 31.12.2020
  Schválený rozpočet ZŠ Mistřice na rok 2020.pdf
Schválený střednědobý výhled ZŠ Mistřice 2021-2022 Datum vyvěšení: 18. prosince 2019 – Datum sejmutí: 31.12.2022
  Schválený střednědobý výhled ZŠ Mistřice 2021-2022.pdf
Schválený rozpočet obce Mistřice na rok 2020 Datum vyvěšení: 17. prosince 2019 – Datum sejmutí: 31.12.2020
  Schválený rozpočet obec Mistřice 2020.pdf
Schválený rozpočet Regionu Za Moravú rok 2020 Datum vyvěšení: 17. prosince 2019 – Datum sejmutí: 31.12.2020
  Schválený rozpočet RZM 2020.pdf
Veřejné zasedání – Zastupitelstva obce Datum vyvěšení: 6.prosince 2019
  Veřejné zasedání – Zastupitelstva obce 16.12.2019.pdf 
Návrh rozpočtu Obce Mistřice na rok 2020  Datum vyvěšení: 27. listopadu 2019 – Datum sejmutí: 16.12.2019
  Návrh rozpočtu Obce Mistřice na rok 2020.pdf 
Usnesení zastupitelstva obce Mistřice dne 7.11.2019 Datum vyvěšení: 25. listopadu 2019
  Usnesení zastupitelstva 7.11..2019.pdf
Návrhu rozpočtu Regionu Za Moravú na rok 2020 Datum vyvěšení: 22.11.2019 – Datum svěšení: 13.12.2019
  Návrhu rozpočtu Regionu Za Moravú na rok 2020.pdf
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení vodoprávního řízení Datum vyvěšení: 18. listopadu 2019
  Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení vodoprávního řízení.pdf
Obecně závazná vyhláška obce Mistřice č.1/2019 a č.2/2019 Datum vyvěšení: 11.listopadu 2019
  OZV-2019-2.pdfOZV-2019-1.pdf
Rozpočtové opatření číslo 5/2019 Datum vyvěšení: 11.listopadu 2019
  Rozpočtové opatření č. 5-2019.pdf
Nedostatečná identifikace vlastníků pozemku Datum vyvěšení: 28. srpna 2019
  Nedostatečná identifikace vlastníků pozemku - Mistřice I.pdf   Nedostatečná identifikace vlastníků pozemku - Mistřice II.pdf Nedostatečná identifikace vlastníků pozemku - Javorovec.pdf
Veřejné zasedání – Zastupitelstva obce Datum vyvěšení: 23. srpna 2019
  Veřejné zasedání – Zastupitelstva obce 2.9.2019.pdf
Oznámení o zahájení stavebního řízení Datum vyvěšení: 5. srpna 2019
  Oznámení - o zahájení stavebního řízení.pdf
Usnesení zastupitelstva obce Mistřice dne 28.6.2019 Datum vyvěšení: 10. července 2019
  Usneseni zastupitelstva 28.6.2019.pdf
Regionu Za Moravú rozpočtové opatření č.1/2019 Datum vyvěšení: 3. července 2019  – Datum svěšení: 31. 12. 2019
  Region za Moravú - Rozpočtové opatření č. 1/2019.pdf
Rozpočtové opatření číslo 3/2019 Datum vyvěšení: 1. července 2019
  Rozpočtové opatření č. 3/2019.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RZM za rok 2018 Datum vyvěšení: 3.července 2019 Datum svěšení: 30.6.2020
  Zpráva o výsledku hospodaření.pdf
Výkaz RZM FIN k 31.12.2018 Datum vyvěšení: 3.července 2019 Datum svěšení: 30.6.2020
  Výkaz FIN.pdf
Schválený závěrečný účet Region Za Moravú za rok 2018 Datum vyvěšení: 3.července 2019 Datum svěšení: 30.6.2020
  Schválený závěrečný účet RZM.pdf
Návrh závěrečného účtu DSO Region Za Moravú za rok 2018 Datum vyvěšení: 11.6.2019 Datum svěšení: 30.6.2019
  Návrh závěrečného účtu RZM.pdf
Výkaz RZM FIN k 31.12.2018 Datum vyvěšení: 11.6.2019 Datum svěšení: 30.6.2019
  Výkaz FIN.pdf
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 Datum vyvěšení: 11.6.2019 Datum svěšení: 30.6.2019
  Zpráva o výsledku hospodaření.pdf
Veřejná vyhláška – Usnesení „Silnice II/497: Uherské Hradiště – Bílovice“ Datum vyvěšení: 29. května 2019
  Veřejná vyhláška – Usnesení Silnice II-497 Uherské Hradiště – Bílovice.pdf
Schválený závěrečný účet obce Mistřice 2018 Datum vyvěšení: 22. května 2019 – Datum svěšení: 30.června 2020
  Závěreřný účet obce Mistřice za rok 2018.pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018 Datum vyvěšení: 22. května 2019 Svěšení: 30.června 2020
  Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Mistřice 2018.pdf
Výkaz Fin Datum vyvěšení: 22. května 2019 Svěšení: 30.června 2020
  Výkaz FIN 2-12.pdf
Rozpočtové opatření č. 2/2019 Datum vyvěšení: 22. května 2019
  Rozpočtové opatření č.2/2019.pdf
Veřejná vyhláška – usnesení Datum vyvěšení: 30. dubna 2019
  Veřejná vyhláška - Silnice II-497, Uherské Hradiště - Bílovice.pdf
Informace obcím Zlínského kraje – Daň z nemovitých věcí 2019 Datum vyvěšení: 26. dubna 2019
  Daň 1, Daň 2
Obec Mistřice oznamuje záměr prodeje části pozemků 1,2,3/2019 Datum vyvěšení: 1. března 2019
  Záměr obce Mistřice - 1/2019.pdf   Záměr obce Mistřice - 2/2019.pdf Záměr obce Mistřice - 3/2019.pdf
Informace provozovatele ve smyslu §36 odst.zákona č.2742001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění o podmínkách pro uzavření smlouvy podle §8 odst. 6 zákona Datum vyvěšení: 17. ledna 2019
  Informace-provozovatele-ve-smyslu-§36-odst.zákona-č.2742001-Sb.-o-vodovodech-a-kanalizacích-v-platném-znění-o-podmínkách-pro-uzavření-smlouvy-podle-§8-odst.-6-zákona.pdf
Tříkrálová sbírka 2019 Datum vyvěšení: 7. ledna 2019
  Tříkrálová sbírka.pdf


  Vyvěšeno: Sejmuto:
Schválený rozpočet RZM rok 2019 10.12.2018 31.12.2019 
Schválený rozpočet obce Mistřice rok 2019 17.12.2018 31.12.2019
Návrh rozpočtu ZŠ Mistřice rok 2019 6.11.2018 31.12.2018
Návrh rozpočtu MŠ Mistřice rok 2019 14.11.2018 31.12.2018
Schválený rozpočet MŠ Mistřice na rok 2019 19.12.2019 31.12.2019
Schválený rozpočet ZŠ Mistřice na rok 2019 19.12.2018 31.12.2019
Návrh rozpočtu RZM rok 2019 16.11.2018 4.12.2018
Návrh rozpočtu obec Mistřice rok 2019 26.11.2018 14.12.2018
Návrh střednědobého výhledu obce Mistřice rok 2020-2022 17.12.2018 31.12.2022