Tříkrálová sbírka

Na Tříkrálové sbírce, která v naší obci proběhla 8. ledna 2022 se vybralo:

52 315,- Kč

Děkujeme všem, kteří se podíleli na této krásné částce. 🙂