ORGÁNY OBCE

Starosta obce

Ing. Vlastimil Jánoš

tel.: +420 739 011 126

e-mail: starosta@mistrice.cz

Místostarosta obce

Petr Blažek

tel.: +420 603 772 658

e-mail: mistostarosta@mistrice.cz


Zastupitelé obce

Ing. Jiří Huňka
Mgr. Hana Trčková
Ivana Špičáková
Petr Kocáb
Martin Ondroušek
Pavel Ševčík
Pavel Vaněk
Mgr. Stanislav Bořuta
Robert Omelka
Petr Tománek
Vladimíra Vandírková
Zbyněk Magdálek
Miloslav Malina


Rada obce

Ing. Vlastimil Jánoš
Petr Blažek
Ing. Jiří Huňka
Mgr. Hana Trčková
Ivana Špičáková


Finanční výbor

Předseda – Pavel Vaněk

Kontrolní výbor

Předsedkyně – Vladimíra Vandírková