Mistřice – chodník v novém

Obec Mistřice realizovala projekt s názvem Mistřice – chodník v novém, v rámci něhož byl modernizován úsek chodníku podél místní komunikace v lokalitě „ Žlébek“ 

Projekt řešil zvýšení bezpečnosti dopravy (zejména pěší) v dané lokalitě v Mistřicích. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti dopravy. Bezpečnost je nově zajištěna modernizovanými úseky chodníků s výškovým rozdílem oproti komunikaci.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.