KRÁTKÉ SEZNÁMENÍ

Obec Mistřice

leží východně od Uherské Hradiště na návrší v nadmořské výšce 360 m, na ploše 1000 ha, v přírodním parku „Prakšická vrchovina“. Územně se nachází mezi Karpaty a Chřiby. V obci žije téměř 1160 obyvatel. Svůj název odvozuje od starobylého „ves lidí Mistrových“. K Mistřicím je od roku 1960 přičleněna místní část Javorovec, dříve samostatná obec.První zmínka o vsi se datuje z roku 1247. V obci se ve středověku na lokalitě Val nacházela tvrz zvaná Hrádek. Dříve se zde mimo jiné pěstoval i chmel a dodnes se zachovaly vinohrady. Obyvatelé se zabývali především zemědělstvím a řemesly, později i vinařstvím.

V 19. století byl v obci v provozu větrný mlýn a hospoda.
Od roku 1791 byla v Mistřicích zřízena škola v rámci Josefovských reforem. Od roku 1978 je zde i mateřská školka.
Nejcennější historickou památkou obce je kaple Nejsvětější Trojice z let 1874-1883. V kapli jsou malby malíře Kubíčka a sochy Panny Marie, sv. Václava, sv. Floriána, sv. Terezičky, sv. Anny.

Místní část Javorovec byla dříve samostatná obec. Od roku 1960 osada obce Mistřice. Nachází se v nadmořské výšce 282 m. Poprvé se připomíná v seznamu osad platících k hradišťskému mostu v roce 1372. Nachází se zde kaplička z počátku 18.století, která byla v letech 1987-1988 restaurována. O výstavbu této kapličky se v roce 1716 zasloužil František Josef Bulín, senátor města Uh. Hradiště a správce panství, který uprchl z města před morem a následně na to byl zde i pochován ve vyzděném hrobě.Pod osadou Javorovec se nacházejí unikátní čtyři rybníky, které byly vybudovány v roce 1998.
Založení spolků a organizací:
1890 – založena dechová kapela Mistřičanka
1899 – založen Sbor dobrovolných hasičů
1941 – založen spolek divadelních ochotníků Máj
1943 – založen sportovní klub
1948 – založen Slovácký krůžek
1951 – založeno zemědělské družstvo
1957 – vznikl Český svaz červeného kříže
Celá obec je plynofikována, má vybudované kanalizační i vodovodní sítě. V budově obecního úřadu je zřízeno zdravotní a zubní středisko. Proběhla modernizace školy a školky, šatny a místního hřiště TJ Sokol Mistřice.V roce 2008 získala naše obec cenu: Vinařská obec roku