Usnesení zastupitelstva obce 23.

Usnesení 23_000154