Oznámení

o zahájení stavebního řízení novým účastníkům řízení „Silnice II/497:Uherské Hradiště – Bílovice“

Oznámení_000165