Oznámení

o zahájení stavebního řízení novým účastníkům řízení „Silnice II/497: UhOznámení_000187
erské Hradiště – Bílovice“