CZECH POINT

www.czechpoint.cz


CO JE TO CZECH POINT

(Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál) je univerzální kontaktní místo veřejné správy poskytující občanům zejména ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy, např. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Veřejného rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ ?
1. VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Co dostanete:

 • Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete vědět:

 • Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

Kolik to bude stát:

 • 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.
 • Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

2. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co dostanete:

 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis z rejstříku trestů
 • lze vydat pouze na základě písemné žádosti osobě, které se výpis týká

Co potřebujete vědět:

 • Musíte předložit platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem
 • Kolik to bude stát:
 • 100 Kč za podání žádosti

3. VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Co dostanete:

 • Úplný výstup z obchodního rejstříku
 • Co potřebujete vědět:
 • identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:

 • 100 Kč za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.

4. VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Co dostanete:

 • Úplný výstup ze živnostenského rejstříku
 • Co potřebujete vědět:
 • identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:

 • 100 Kč za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku
 • Kde můžete o výstupy požádat?
 • – v kanceláři obce