Ceny ve Sběrném dvoře v Mistřicích s platností od 1. 7. 2022

Obec Mistřice s platností od 1. 7. 2022, na základě usnesení zastupitelstva obce Mistřice č. 24/2022 ze dne 6. 6. 2022, upravuje ceny ve Sběrném dvoře v Mistřicích, za uložení následujících druhů odpadů:

Více mistrice.cz/odpadove-hospodarstvi/