NOVINKY

Mistřice – chodník v novém

Obec Mistřice realizovala projekt s názvem Mistřice – chodník v novém, v rámci něhož byl modernizován úsek chodníku podél místní komunikace v lokalitě „ Žlébek“ 

Projekt řešil zvýšení bezpečnosti dopravy (zejména pěší) v dané lokalitě v Mistřicích. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti dopravy. Bezpečnost je nově zajištěna modernizovanými úseky chodníků s výškovým rozdílem oproti komunikaci.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Oznámení

MUDr. Roman Červinka oznamuje, že od 3.8. do 14.8.2020 neordinuje.

Zástup pro akutní případy: MUDr .Leopold Rotter 3.8. – 7.8.2020 mimo středu

MUDr.Zdeňka Rajmicová 10.8.-14.8.2020

Průtah obci Mistřice / Uzavírka hlavní komunikace – I etapa

V termínu od 20-4- do 31-8-2020 dojde k plné uzavírce hlavní komunikace  – I etapa     „ od odbočky k Agri-M  po  kříž u lip“  v souvislosti s realizací akce „„ Průtah obci Mistřice IV etapa“  

Přesný  rozpis  uzavírek dle etap je uveřejněno na obecních stránkách.

Zároveň vyzýváme občany aby v termínu od  20-4 -2020 do 31-8-2020  v lokalitě Žlébek  neparkovali či jakkoliv omezovali volný průjezd na místní komunikaci.

 

MISTŘICE PRŮTAH - uzavírky.pdf

 

Tisková zpráva Ředitelství silnic Zlínského kraje.pdf