NOVINKY

Tříkrálová sbírka

Na Tříkrálové sbírce, která v naší obci proběhla 8. ledna 2022 se vybralo:

52 315,- Kč

Děkujeme všem, kteří se podíleli na této krásné částce. 🙂

Slovácké hody s právem – Mistřice 2. 10. – 3. 10. 2021

Slovácké hody s právem – Mistřice 2. 10. – 3. 10. 2021

Sobota 2. 10. 2021

13.00 žehnání práva – kaple Mistřice

13.30 odchod pro stárky

15.00 povolení hodů u obecního úřadu

20.00 hodová zábava, hraje Topolanka

Neděle 3. 10. 2021

10.30 mše svatá

13.00 obchůzka obce