NOVINKY

Omezení linek IDZK – uzavírky od 3.4.2023

Infoleták Zlín, Březnická, křižovatka

Infoleták Velký Ořechov_pokračování jaro 23

Uzavírka Velký Ořechov – termín od pondělí 3. 4. 2023 do pátku 30. 11. 2023.

Dotčené linky: 192, 382 a 482

Linky budou vedeny podle stejného opatření jako v loňském roce, tj. přes Částkov, kde bude zajištěn přestup mezi linkami 192 a 382/482.

Na linkách budou platit výlukové jízdní řády.

Uzavírka Zlín (Mostní x Březnická) – termín od pondělí 3. 4. 2023 do neděle 30. 7. 2023.

Dotčené linky: 180, 190, 191, 192, 480, 532, 535 a 953.

Linky budou vedeny ve směru DO Zlína po objízdné trase přes místní část Zlín – Kudlov.

Na linkách budou platit výlukové jízdní řády.

Upozorňujeme, že termín konce platnosti výlukových jízdních řádů je pouze orientační a bude zkrácen / prodloužen podle pokynů stavby a postupu jednotlivých etap.

Žádáme vás o spolupráci při informování cestujících, vašich občanů, a to pomocí informačních letáků, které přikládám do přílohy a lze je umístit na web obce, na obecní vývěsku, infokanál, apod.

Výlukové jízdní řády již byly zveřejněny na stránkách IDZK a v nejbližších dnech budou také nahrány na portálu IDOS -> https://www.idzk.cz/autobusy

Cestující se mohou v případě dotazů obrátit na náš dispečink KOVED na tel. čísle +420 573 775 410, případně +420 739 219 254.

Cvičení – ptačí chřipka

Dne 23.8.2022 se naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému pod názvem „Ptačí chřipka“.

Cvičení se účastnili profesionální hasiči ze stanic Uherské Hradiště a Zlín, k součinnosti byli povoláni i kolegové ze záchranného útvaru z Hlučína. Nedílnou součástí byla i spolupráce se zástupci Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj, s Policií ČR a Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje.

Tématem cvičení bylo společné řešení mimořádné události ke zdolání zjištěné nákazy chřipky ptáků v zájmu ochrany veřejného zdraví a zajistit opatření k zabránění šíření této nákazy.

Cílem cvičení bylo ověřit činnost přítomných složek a koordinaci všech sil a prostředků při řešení této události.

FOTOGALERIE