www.zsmistrice.cz 


Identifikační údaje
Název školy: Základní škola Mistřice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Adresa školy: Mistřice, čp. 1, 687 12 Bílovice
Jméno ředitelky: Mgr. Vladimíra Hrdinová
Kontakty: tel.: +420 572 587 449, +420 731 578 525
Sborovna, družina, omlouvání absence žáků: tel.: +420 577 440 112
Školní jídelna: tel.:+420 572 588 260
E-mail: zsmistrice@zsmistrice.cz
IČO: 75021021
DIČ: 336-75021021

Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Vladimíra Hrdinová ředitelka školy vladka.hrdinova@zsmistrice.cz
Mgr. Marie Žáková třídní učitelka 1. třídy marie.zakova@zsmistrice.cz
Mgr. Lucie Přikrylová třídní učitelka 2. třídy llucie.prikrylova@zsmistrice.cz
Mgr. Magdalena Ondrůšková třídní učitelka 3. třídy magdalena.ondruskova@zsmistrice.cz
Mgr. Danuše Botková třídní učitelka 4. třídy/4. a 5. ročníku danuse.botkova@zsmistrice.cz
Hana Čabalová vedoucí vychovatelka školní družiny hana.cabalova@zsmistrice.cz
Jarmila Lysoňková vychovatelka školní družiny jarmila.lysonkova@zsmistrice.cz
Lenka Mikuláštíková asistent pedagoga lenka.mikulastikova@zsmistrice.cz

Správní zaměstnanci
Martina Knotová účetní martina.knotova@zsmistrice.cz  
Stanislava Omelková stanislava.omelkova@zsmistrice.cz