ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

Záznamy o účinnosti Kompletní dokumentace 

Oznámení o zveřejnění údajů O vydaném územním plánu


Kompletní dokumentace

Textová část – Textová část – Návrh

Textová částTextová část – Odůvodnění

Výkres základního členění územíVýkres základního členění území

Hlavní výkresHlavní výkres

Výkres dopravní a technické infrastrukturyVýkres dopravní a technické infrastruktury

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacíVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres základního členění územíVýkres základního členění území

Koordinační výkresKoordinační výkres

Koordinační výkresKoordinační výkres – detail

Výkres širších vztahůVýkres širších vztahů 

Výkres předpokládaných záborů půdního fonduVýkres předpokládaných záborů půdního fondu


Odkaz na vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje