Název dokumentu Datum vyvěšení Datum sejmutí Dokument  
Informace provozovatele ve smyslu §36 odst.zákona č.2742001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění o podmínkách pro uzavření smlouvy podle §8 odst. 6 zákona 17. ledna 2019   Zobrazit  
Tříkrálová sbírka 2019
7. ledna 2019   Zobrazit  
Usnesení o elektronické dražbě_1 3.ledna 2019   Zobrazit  
Usnesení o elektronické dražbě_2 3.ledna 2019   Zobrazit  
         
         
         

 
Úřední deska 2018        
Úřední deska 2017