Název dokumentu Datum vyvěšení Datum sejmutí Dokument  
Mistřice I 19. března 2019   Zobrazit  
Mistřice II 19. března 2019   Zobrazit  
Javorovec 19. března 2019   Zobrazit  
Záměr obce 5/2019 19. března 2019   Zobrazit  
Usnesení zastupitelstva obce Mistřice dne 22.2.2019     Zobrazit  
Obec Mistřice oznamuje záměr prodeje části pozemků 1/2019 1. března 2019   Zobrazit  
Obec Mistřice oznamuje záměr prodeje části pozemků 2/2019 1. března 2019   Zobrazit  
Obec Mistřice oznamuje záměr prodeje části pozemků 3/2019 1. března 2019   Zobrazit  
Prostory k pronájmu (Správa a údržba silnic Slovácka) 20. února 2019   Zobrazit  
TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA sv. HEDVIKY 14. února 2019   Zobrazit  
Informace provozovatele ve smyslu §36 odst.zákona č.2742001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění o podmínkách pro uzavření smlouvy podle §8 odst. 6 zákona 17. ledna 2019   Zobrazit  
Tříkrálová sbírka 2019
7. ledna 2019   Zobrazit  
Usnesení o elektronické dražbě_1 3.ledna 2019   Zobrazit  
Usnesení o elektronické dražbě_2 3.ledna 2019   Zobrazit  
         
         
         

 
Úřední deska 2018        
Úřední deska 2017