Tříkrálová sbírka 2021

Svůj finanční dar můžete vložit do pokladniček na Obecním úřadě Mistřice nebo v prodejně potravin Coop Mistřice.


Plakát UH TKS 2021