Rok 2018 Datum:    
    19.4.2018 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mistřice Novinka
    7.2.2018 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mistřice