22. července 2019

Výsadba stromů v Mistřicích na Hraničce

Za podpory Nadace ČEZ, která přispěla obci na nákup stromů bezmála 150 tisíc korun, se uskutečnila za pomoci místního spolku Českého Zahrádkářského svazu obnova aleje na Hraničce.. V rámci akce bylo provedeno vyčištění a likvidace starých stromů a vysazeno téměř 50 nový ovocných stromů (slivoně, třešně, hrušně a jabloně)

ZOBRAZIT podrobnosti


17. července 2019

Pořízení nových dýchacích přístrojů pro SDH Mistřice

Zlínský kraj poskytl obci Mistřice investiční dotaci z Fondu Zlínského kraje do výše 140.000,- Kč, současně však maximálně 70% celkových
způsobilých výdajů projektu na realizaci projektu: Pořízení nové požární techniky – nákup izolačního dýchacího přístroje – 4 kusy. Smlouva o poskytnutí dotace č. D/0033/2019/KH – ZOBRAZIT