Sběrný dvůr Mistřice

Provozní doba:    
  Středa: 15.00 – 17.00 hod.
  Sobota: 09.00 – 11.00 hod.

Občané Mistřic a Javorovce mohou do sběrného dvora odevzdat:

  • dřevo, sklo, akumulátory
  • demoliční odpad
  • objemný odpad
  • pneumatiky
  • bio-odpad – tráva, větve, kůra, piliny
  • elektrospotřebiče

Svoz domovního odpadu:

Každé druhé úterý.

Pro výpočet, první termín svozu 22. 12. 2015. Případné změny budou vyhlášeny místním rozhlasem.


sberne suroviny