www.msmistrice.cz


Identifikační údaje
Adresa školy: Mateřská škola Mistřice, příspěvková organizace okres Uh. Hradiště Mistřice 368, 687 12 Bílovice
 
Jméno ředitelky: Marcela Fusková
Kontakty: tel: 572 587 356
Email msmistrice@uhedu.cz
Zřizovatel: Obec Mistřice, Mistřice 9, 687 12 Bílovice
Právní forma školy: příspěvková organizace od 1.1.2003
IČO: 75021013
Kapacita školy: 50 dětí
   

Učitelky
Učitelky Školnice:  
Jitka Bráblíková Marie Janíková  
Hana Vosmanská Vedoucí kuchařka:  
Pavlína Špičáková Irena Šimková  
Vedoucí školní jídelny a účetní: Kuchařka:  
Martina Knotová Miroslava Sklenářová