KRONIKA Z ROKU 2017

Rok 2017 se nesl v duchu oslav 770. výročí od první dochované historické zmínky o obci Mistřice.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 2017


KRONIKA Z ROKU 2016

Rok 2016 byl z pohledu světových událostí, ale i těch tuzemských velmi bohatým rokem. Evropu nejvíce trápila, uprchlická krize“, kdy počet žadatelů o azyl v Evropě přesáhl milion žadatelů.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 2016


KRONIKA Z ROKU 2015

Rok 2015 byl u nás v ČR rokem poměrně klidnějším. Ale děsivější situace byla v okolních státech, kdy v průběhu roku teroristé několikrát zaútočili na zcela nevinné lidi.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 2015


KRONIKA Z ROKU 2014

Po čtyřech letech se stal rok 2014 rokem volebním. Konaly se volby do Poslanecké sněmovny a volby komunální.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 2014


KRONIKA Z ROKU 2013

Volba prezidenta České republiky v roce 2013 byla vyhlášena na pátek a sobotu 11. a 12. ledna, druhé kolo o dva týdny později na 25. a 26. ledna 2013.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 2013


KRONIKA Z ROKU 2012

Rok 2012 se stejně jako roky předchozí nesl ve znamení zlepšování vzhledu a úpravy tváře naší obce. Každým rokem, pomalu krok za krokem je vidět, jak se po částech mění.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 2012


KRONIKA Z ROKU 2011

Rok 2011 uběhl jako voda a proto je dobré si připomenout a shrnout co vše bylo uděláno nebo co vše se událo v uplynulém roce.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 2011


KRONIKA Z ROKU 2010

Rok 2010 byl opět po čtyřech letech rokem volebním. Konaly se volby do Poslanecké sněmovny a volby komunální. Komunální volby však byly pro občany naší obce volby důležitější, které se jich přímo dotýkaly.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 2010


KRONIKA Z ROKU 2009

Celý rok 2009 byl ve znamení celosvětové hospodářské krize, která zasáhla i ČR. Ekonomika českého státu je velmi otevřená a mnoho firem vlastní majitelé žijící mimo ČR.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 2009


KRONIKA Z ROKU 2008

Hlavním tématem roku 2008 se zřejmě staly poplatky u lékaře, kdy téměř všichni řešili, zda je správné je platit či nikoli. Fotbalový fanoušci řešili EURO, kdy naše reprezentace zcela vyhořela.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 2008


KRONIKA Z ROKU 2007

Rok 2007 byl rokem extrémním, alespoň co se počasí týče. Leden byl nejteplejší od doby, kdy se začalo zaznamenávat počasí. Kvetly sedmikrásky a rtuť teploměru se vyšplhala někdy i na + 18 C.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 2007


KRONIKA Z ROKU 2006

Rok 2006 byl hlavně rokem volebním. Konaly se volby do Poslanecké sněmovny a volby komunální. Ty druhé ovšem byly pro občany Mistřic nejdůležitější.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 2006


KRONIKA Z ROKU 2005

Rok 2005 byl dle plánů i dle vykonané práce velmi tvůrčí. Velký význam pro život v naší obci byla rekonstrukce a narovnání v okolí vyhlášených nebezpečných zatáček od OÚ k odbočce k zemědělskému družstvu.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 2005


KRONIKA Z ROKU 2000-2004

Většina lidí se stále více zaměřuje na materiální hodnoty a vše další je odsunuto až na další místa. Nese to zřejmě doba.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 2000-2004


KRONIKA Z ROKU 1992-1999

ok 1992 byl druhým rokem činnosti OÚ v nových demokratických podmínkách. Obecní zastupitelstvo pokračovalo v práci pro občany ve stejném složení jako v minulém roce v počtu 10 členů

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1992-1999


KRONIKA Z ROKU 1986-1991

Rok 1986 byl rokem významným nejen pro naši obec Mistřice, ale má svůj význam i v celostátním měřítku. Uskutečnily se volby do zastupitelských orgánů všech stupňů, proběhl XVII. sjezd KSČ a oslavovali jsme 65. výročí založení KSČ.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1986-1991


KRONIKA Z ROKU 1979-1985

V roce 1979 byly radou MNV a plenárním zasedáním provedeny změny v některých komisích.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1979-1985


KRONIKA Z ROKU 1974-1978

Činnost národního výboru v roce 1974 byla velmi obsáhlá. Konalo se 22 schůzí rady, 6 plenárních zasedání a 2 veřejné schůze.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1974-1978


KRONIKA Z ROKU 1950-1969

Správu obce vykonává 24. členný MNV. Tento Místní národní výbor konal v roce 1950 12 řádných schůzí pléna Místního národního výboru.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1950-1969


KRONIKA Z ROKU 1949

Místní národní výbor při plánování výstavby obce zařazuje do plánu poříditi v obci místní rozhlas a založiti sad ovocný na obecním pozemku v Súhradech na ploše 1 ha

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1949


KRONIKA Z ROKU 1947-1948


KRONIKA Z ROKU 1945

Poslední týden v dubnu rozděloval se cukr a to 15 kg na osobu. Dělo se tak proto, poněvadž vlaková doprava byla přerušena a bylo nebezpečí, že skladiště budou bombardována. Cukrovar ve Starém Městě byl bombardován,

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1945


KRONIKA Z ROKU 1944

Celá obec se všemi občany žila pod velkým okupantským jhem a násilím. Občané byli nuceni k velkým dodávkám zemědělských výrobků. Mnoho občanů bylo zavlečeno na nucené práce do Německa a několik jich bylo žalářováno a mučeno.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1944


KRONIKA Z ROKU 1943

V únoru nařízená povinná dodávka drůbeže. Za tím účelem musel býti pořízen soupis drůbeže, hus, kachen a krůt. 

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1943


KRONIKA Z ROKU 1942

V měsíci lednu nařízená sbírka teplého prádla pro německou armádu. Sbírku dům od domu prováděli členové obecního zastupitelstva. Sebralo se velmi málo předmětů a to méně hodnotných, převážně starých.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1942


KRONIKA Z ROKU 1941

Útlak občanů každým rokem byl větší. Projevoval se ve velmi přísných opatřeních a nařízeních. Prováděny ostré kontroly u zemědělců na obilí, mléko, brambory a drůbež.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1941


KRONIKA Z ROKU 1940

Dne 1. Ledna vydáno nařízení o povinné dodávce mléka. Nařízením bylo stanoveno, že každý majitel dojnice jest povinen odevzdati veškeré mléko a smí si ponechati pro svoji domácnost toliko 1/02 l mléka denně pro jednu osobu.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1940


KRONIKA Z ROKU 1939

14. března: Slovenští poslanci v tajné schůzi Slovenského zemského sněmu v Bratislavě prohlásili Slovensko za samostatný stát a utvořili hned novou Slovenskou vládu o 10 ministrech.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1939


KRONIKA Z ROKU 1938

V tomto roce následovaly události rychle za sebou, velkého dějinného významu, jež měly za následek zrušení Č.S.R a na konec
úplný její zánik.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1938


KRONIKA Z ROKU 1937

Velký kulturní význam pro celý kraj měla „Výstava Slovácka“ pořádaná od 20. června do 22. srpna 1937 v Uh. Hradišti. Hlavní výstaviště s četnými pavilony, bylo vybudováno na tržišti. Kromě toho bylo ještě vystavováno v těchto budovách.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1937


KRONIKA Z ROKU 1935-1936

V březnu radostně oslavovalo obyvatelstvo 85. výročí narození p. prezidenta T. G. Masaryka. Vesnicí byl uspořádán lampionový průvod za účasti členů obecního zastupitelstva, hasičů a velkého množství občanů.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1935-1936


KRONIKA Z ROKU 1933-1934

Světová krize trvá v neztenčené míře, ba ještě více doléhá na dělnictvo. Ze sezonních dělníků našlo práci jen malý počet, neboť stavební ruch není téměř žádný. Soukromé podnikání ustalo.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1933-1934


KRONIKA Z ROKU 1931-1932

V prvním týdnu ledna bylo v obci provedeno sčítání lidu. Dle provedeného sčítání mají Mistříce 250 čísel a 1232 obyvatel. Počasí bylo drsné z jara, žně počaly v červnu, obilí se urodilo málo. Brambor a jiných okopanin úroda slušná.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1931-1932


KRONIKA Z ROKU 1928-1929

V tomto roce byla velmi krutá zima. Trvala od Nového roku až do 10. Března. Teplota se pohybovala mezi –8C až – 33C. V důsledku velké zimy bylo vyučování na škole přerušeno. Sněhu napadlo tolik, že místy se utvořily závěje až 4 m vysoké.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1928-1929


KRONIKA ROK 1919

V tomto roce projevoval se značný nedostatek všech potravin, šatstva a jiných předmětů denní potřeby. Stísněné hospodářské poměry vyvolané 4 letou válkou pomalu přecházely do normálního života.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1919


KRONIKA ROK 1914-1918

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1914-1918


KRONIKA ROK 1898-1904

V roce 1900 byla vybudovaná silnice od č. 87 až k č. 145. Výstavbu silnice prováděla obec vlastním nákladem což si vyžádalo nákladu 350 zlatých. Okresní silniční výbor poskytl subvenci 100 zlatých.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1898-1904


KRONIKA ROK 1894-1896

V roce 1894 v měsíci červnu odbývala se ve farnosti generální visitace jeho excelence arcibiskupem Olomouckým Th. Khonem. Žákyně Františka Malinová uvítala ho za obec Mistřice.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1894-1896


KRONIKA ROK 1890-1891

V roce 1890 čítala obec 191 čísel a měla 966 obyvatel. Z toho 446 mužů a 520 žen. Z tohoto počtu obyvatel umělo čísti a psáti 345 mužů a 384 žen. Negramotných bylo 184.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1890-1891


KRONIKA  ROK 1886

Dne 4. února usneslo se obecní zastupitelstvo na své schůzi, zakoupiti do místní kaple sochu sv. Floriána. Na její zakoupení darovali členové zastupitelstva obnos 5 zlatých, které dostali darem jako spropitné od cukrovaru v Uh. Hradišti.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1886


KRONIKA ROK 1885

Na statku v č. 35 hospodařil František Dobeš, který se na tento statek přiženil ze St. Města a měl za manželku Aloisii Slováčkovou. Jejich manželství bylo bezdětné a zdálo se býti i přesto šťastné. Z jaké však příčiny přišlo k události, kterou zde
vypisuji, nebylo možno zjistit.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1885


KRONIKA ROK 1866

Dne 19. července přitáhlo do vesnice pruské vojsko, které se ubytovalo ve vesnici. Obyvatelé před příchodem vojska ze strachu stěhovali se i dobytkem do lesů. Na vozy nakládaly potraviny a různé cenné věci, aby je uchránily před vojskem. Jiní zase
vykopaly v zemi skrýše, kde uschovali hlavně obilí.

ČÍST KRONIKU Z ROKU 1866


ÚVOD DO KRONIKY

Životopis kronikáře
Josef Kromsián narodil se dne 4. dubna 1900 v Mistřicích okres Uherské Hradiště, tamtéž příslušný v Mistřicích č. 107 bytem. Vychodil 3 třídní školu obecnou v Mistřicích.

ČÍST ÚVOD DO KRONIKY