Vedoucí knihovny: Lenka Kopčilová
Kontakt: Tel.: +420 573 902 381
  Email: knihovna.mistrice@seznam.cz
  www.knihovnamistrice.webk.cz