Právě připojeni - hostů: 38 
  • P1000878

Tvořeníčko

Takto by se dala nazvat činnost, při které v dětech rozvíjíme estetické cítění, kreativní představivost a myšlení, zručnost, spolupráci s kamarády. Svůj výtvarný cit a kreativitu mohou vyjadřovat při samostatných, ale i kolektivních činnostech.

skolka-tvorenicko-16

S využitím různých výtvarných technik a netradičních materiálů děti vytvářejí svá „mistrovská dílka," která zdobí nejen prostory MŠ, ale např. i galerii Panského domu v Uherském Brodě, půdní prostory Reduty v Uherském Hradišti v rámci pořádaných výstav výtvarných prací dětí mateřských škol.

Téměř s pravidelností se zapojujeme do výtvarných soutěží:

  • Týká se to také tebe ( TSTT)
  • „Děti, pozor, červená !"- dopravní tématika
  • „Požární ochrana očima dětí"- požární tématika
  • „Příroda očima dětí"- myslivecká tématika

Víte, že?

S VÝTVARNOU A ESTETICKOU VÝCHOVOU BY SE MĚLO ZAČÍT JIŽ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU.

DĚTEM SE OD PŘEDŠKOLNÍHO OBDOBÍ ROZŠIŘUJE SVĚT, ZVĚTŠUJÍ SE JEJICH ZÁJMY A ONI OBJEVUJÍ SVOU OSOBNOST. NARŮSTÁ JEJICH POTŘEBA AKTIVNĚ SE PROJEVOVAT- TAK MOHOU ČINIT PRÁVĚ TVŮRČÍM PROJEVEM.

SCHOPNOST TVOŘIT MÁME KAŽDÝ OD POČÁTKU, ALE JEJÍ ROZVOJ ZÁLEŽÍ NA PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ SE DÍTĚ POHYBUJE.

PŘI VÝTVARNÉ ČINNOSTI DĚTI OBJEVUJÍ OKOLNÍ SVĚT, VYTVÁŘÍ, ZKOUŠÍ A OBJEVUJÍ. KAŽDÉ POVEDENÉ DÍLKO JE MOTIVUJE K DALŠÍ VÝTVARNÉ TVORBĚ.

Ve výtvarné činnosti děti tvoří 1x za 14 dní pod vedením:
Jitky Bráblíkové a Hany Vosmanské

NAŠE MOTTO:
„MALUJEME, KRESLÍME, BAREVNÝ SVĚT TVOŘÍME."