Právě připojeni - hostů: 45 
 • P1000878

Naše Kapela

Každá z hudebních činností „Naší kapely"– zpěv, pohyb, hra na instrumentální nástroje, poslech – disponuje vlastním „světem" posloupnosti.

A každá z nich je naplněna konkrétními činnostmi – vzdělávací nabídkou:

skolka-nase-kapela-03

Zpěv :

 • zpěv písní
 • ovládání dechového svalstva, správné vedení dechu
 • správný postoj, držení těla při zpěvu
 • poznávání a uvědomování si artikulačního aparátu
 • hry se slovy, práce s říkadlem – rytmizace, melodizace
 • hra na otázku a odpověď, hra na ozvěnu
 • pěvecká improvizace
 • hry s písní: poznej píseň podle melodie, jak skončí písnička, dramatizace písně, hledání společných znaků či rozdílů dvou písní

Pohyb:

 • základní hudebně-pohybové aktivity – pochod, běh a poskoky
 • pohybové hry
 • hra na tělo ve spojitosti s deklamací slov, sousloví a říkadel
 • práce s tělem - mimika, komunikační hry, pantomima, improvizace
 • dětské taneční hry, pohybové ztvárnění písní

Hra na nástroje:

 • hry související s poznáváním a manipulací jednotlivých lehko ovladatelných nástrojů, hra na ozvěnu, poznávání nástrojů podle hmatu
 • doprovodná hra na nástroje Orffova instrumentáře, jednoduché rytmické figury, ostinata
 • sluchové a rytmické hry, rozlišování charakteristických zvuků hudebních nástrojů
 • vyjádření nálady prostřednictvím hry na nástroje Orffova instrumentáře
 • hudební dialog - rozhovor dětí prostřednictvím hry na nástroje
 • hudební improvizace

Poslech:

 • rozlišování zvuků, tónů – předstupeň poslechových aktivit
 • poslech živé i reprodukované hudby
 • nonverbální reakce na hudební ukázky – pohybové vyjádření, hra na rytmické nástroje

V „Naší kapele" se u dětí rozvíjejí  hudební dovednosti pod vedením

p. uč. Pavlíny Špičákové

S paní učitelkou se děti scházejí 2x za měsíc.