Právě připojeni - hostů: 36 
  • P1000878

Individuální a kolektivní logopedická péče v MŠ Mistřice

Od začínající školního roku 1999/2000 je v naší mateřské škole logopedická péče realizovaná formou individuální logopedické péče (ILP).

Na začátku každého školního roku logopedická asistentka (ředitelka MŠ) zjišťuje stav výslovnosti jednotlivých dětí – provede tzv. depistáž.

Toto vyšetření odesíláme do SPC Uh. Hradiště naší specializované pedagogické logopedce, která 2 x ročně navštěvuje mateřskou školu, aby zabezpečila metodickou pomoc, případně metodický materiál.

Rodičům dětí s poruchami výslovnosti (od 4 let dítěte) doporučí logopedická asistentka možnost navštěvovat odborného klinického nebo pedagogického logopeda nebo zůstat v péči logopedické asistentky mateřské školy v rámci ILP.

ILP v naší mateřské škole provádíme 1 x za 14 dní. Děti mají k dispozici logopedický sešit obsahující logopedická cvičení, motivující k činnosti doma s rodiči.

Na dobré úrovni je od školního roku 2006/2007 i kolektivní logopedická péče (KLP), realizovaná 1 x za 14 dní. Děti nevyvozují jednotlivé hlásky jako v ILP, ale provádí formou hry pod vedením logopedických asistentek (učitelky MŠ) dechová cvičení, cvičení mimických svalů, čelistí, artikulace rtů, jazyka, hlasová cvičení a cvičení k rozvíjení fonematického sluchu.

Pro práci s dětmi v mateřské škole máme dostatečné množství logopedických pomůcek a metodického materiálu.

Ve školním roce 2007/2008 byla MŠ Mistřice vybrána jako jedna ze dvou mateřských škol okresu Uherské Hradiště v rámci výjezdního semináře logopedických asistentek Zlínského kraje. Už tato návštěva svědčí o tom, že logopedická péče v naší mateřské škole je na vysoké úrovni.

Individuální logopedickou péči zabezpečuje:

Marcela Fusková

Kolektivní logopedickou péči zabezpečuje:

Jitka Bráblíková

Hana Vosmanská