Právě připojeni - hostů: 100 
  • P1000878

Přehlídka pódiových skladeb v Topolné

dne .

.....nesla název „Hraní a tancování, pohyb a radování"..... V nově rekonstruovaném kulturním středisku Bůrovce se v programu představily děti ze základních a mateřských škol, tanečních souborů regionu Za Moravú.

A o čem bylo vystoupení s pódiovou skladbou PRIMA BABIČKA dětí Mateřské školy Mistřice?

„Když se zamyslíme nad životem, můžeme ho přirovnat k divadlu. Od dětství, mládí, přes střední aktivní věk a nakonec i ve stáří zastáváme určité role. Role pracovní, role životní. S postupem věku jsou tyto role složitější a náročnější, zodpovědnější. K jejich zvládání nám pomáhají zkušenosti. Když zůstanu u těch životních rolí, dáte mně za pravdu, že role rodiče, zejména maminky, je taková upnutější. Maminka spoustu věcí tak nějak řeší, o děti se více strachuje, některé věci dětem nedovolí. Celkově má na další činnost mimo domácnost méně času.

Role babičky a dědečka, jó..... to je jiná. Někdy se nestačíme divit, jak jsou takové babičky a dědečkové čiperní, jak se říká na Slovácku „obrychtovaní." Co oni všechno dokážou zvládnout, s čím vším nám dokážou pomoci během odpoledne, víkendu.

Někdy po svém a trošku svérázně, ale my mladší, buďme rádi, že pomohou. Jak bychom to všechno zvládli při dnešním shonu. A vůbec, babička ty buchty umí stejně nejlíp a dědovi králíci rostou také rychleji. A jak prima je u babičky a dědečka na prázdninách. Na to rádi všichni vzpomínáme a ví to i děti z naší mistřické školky."

S rytmickou skladbou děti roztleskaly i babičky a dědečky na Besedě důchodci v Mistřicích dne 21. 5. 2017