Právě připojeni - hostů: 51 
  • P1000878

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Mistřice, příspěvková organizace okres Uh. Hradiště, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet Dětižádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

  1. Přijímají se děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  2. Přijímají se děti s trvalým pobytem v Mistřicích.
  3. Přijímají se děti od 3 let věku zaměstnaných matek (otců) nepobírajících rodičovský příspěvek.
  4. Přijímají se děti starší 3 let na celodenní docházku matek (otců) na rodičovské dovolené s mladším dítětem.
  5. V případě volných míst se přijímají i děti mladší 3 let zaměstnaných matek (otců) nepobírajících rodičovský příspěvek.
  6. Ředitelka po dohodě se zřizovatelem může v odůvodněných případech přijmout dítě bez ohledu na stanovená kritéria. Nesmí být překročena kapacita školy – 50 dětí.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 6).