Právě připojeni - hostů: 35 
naves-02.jpg

Kronika rok 2013

dne .

ROK 2013

Úvod

            Tvář obce se každým rokem mění. Zavítají-li sem návštěvníci, jsou mile překvapeni. Přibývá nejen nových a rekonstruovaných domů, ale i zelených ploch a pěkných zákoutí k posezení.

Počasí

            Počasí bylo v  první polovině roku  2013 chudé na slunce, teplotně průměrné. Na konci ledna spadla rtuť teploměru nejníže na – 280C. Únor a zejména březen byly teplotně podprůměrné. V březnu následovaly po sobě dva velmi chladné víkendy, kdy ranní mrazy lámaly rekordy. Opožděně nastoupilo jaro, srážek a slunečního svitu však bylo méně, než je na aprílové počasí obvyklé. Chladný a hodně srážkový byl květen. Deště na konci května pak vyústily v povodně na Berounce, Vltavě a Labi. ČR se potýkala s povodněmi.  Boj s přírodou skončil s miliardovými škodami a oběťmi na životech. Konec června znamenal zlom v charakteru počasí a v červenci opět padaly na mnoha místech teplotní rekordy. Oba prázdninové měsíce byly mimořádně teplé a slunečné. Vysoká teplota měla za následek silné bouřky s nárazovým větrem, krupobitím a silným deštěm. Silný vítr způsobil pády stromů na komunikace a střechy domů, přerušení elektrického proudu, přerušil také provoz na pražském Letišti Václava Havla. Září bylo i přes občasný výskyt babího léta chladnější a deštivější než je pro toto období obvyklé. Poslední tři měsíce roku byly teplotně výrazně nadprůměrné. V listopadu a prosinci spadlo velmi málo srážek.  Do ČR proudil teplý vzduch a tak na Štědrý den padaly teplotní rekordy.

            Rok 2013 byl ve své druhé polovině poměrně suchý, což se projevilo na úrodě konzumních brambor, které nedosáhly své velikosti. Tento problém postihlo i ovoce na stromech, kterého bylo dost, ale v horší kvalitě a chuti. Kvůli chladným jarním dnům nedošlo k dobrému opylení ořešáků, což způsobilo jejich minimální úrodu a nedostatek na trhu včetně vysoké prodejní ceny.

Demografický vývoj obyvatelstva

K  31.12. 2013 měla obec Mistřice 1167 počet obyvatel. Přihlásilo se 9 nových občanů, 10 občanů se odhlásilo, 2 manželské páry byly rozvedeny. Nejstarší ženou v obci byla Blažena Habartová - 96 let, nejstarším mužem byl Antonín Kadlčík – 87 let.


Své “ANO” si řeklo 10 párů:

Andrea Pavlíková                a          Jiří Foltýn

Kateřina Pospíchalová        a          Oto Gregořík

Lenka Kutrová                   a          Jaroslav Staňa

Iva Sedláčková                  a          Petr Mikulčík

Petra Hánová                    a          Petr Hlůšek

Miroslav Štěrba                 a          Zdeňka Mazalová

Marta Juřenová                 a          Josef Žufánek

Pavla Bilavčíková              a          Pavel Abrhám

Lukáš Freund                   a          Martina Huťková

Marcela Foltýnková           a          Mark Edward Byrne

Dagmar Chmelinová          a          Heinrich Maria Noichl   -   rok 2012

 

Přivítáno bylo 9 nových občánků:

Lukáš Kotačka                     č.p. 448

Ondřej Tománek                        372

Anna Srncová                            337

Simona Tomičová                      172

Mikuláš Lesa                            388

Eliška Kurková                          88

Sabina Gregoříková                   301

Sofia Nelly Hostašová               187

Julie Tříšková                            421

           

Rozloučili jsme se:

Zdeněk Blaha                      č.p.  64

Jaroslav Polášek                         74

Ladislav Vašíček                       165

Alois Sedláček                          205      

Anna Sedláčková                      205

Vojtěch Šnajdar                        290

Alois Vašíček                            15

Josef Kašný                              73

Marie Magdálková                      20

Stanislav Krysta                        118

Anna Buzovská                         176

František Katrňák                      340

Zdeňka Janků                           335

František Polášek                     258

Marie Polášková                        380

Pavla Bůřilová                           198

Veřejný a politický život obce

            Naše obec je členem:

-       Dobrovolný svazek obcí Region Za Moravú

-       MAS Dolní Poolšaví

-       Svaz měst a obcí ČR

-       Sdružení místních samospráv ČR

-       Energetické sdružení měst a obcí

-       Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – kolektivní člen

Volba prezidenta České republiky v roce 2013 byla vyhlášena na pátek a sobotu 11. a 12. ledna, druhé kolo o dva týdny později na 25. a 26. ledna 2013. Šlo o první přímou volbu prezidenta, dosud byl volen nepřímo Parlamentem ČR. Vítězem prezidentských voleb se stal Miloš Zeman. Ten také 8. března 2013, den po skončení druhého volebního období Václava Klause, složil ve Vladislavském sálu Pražského hradu slavnostní slib a svým podpisem pod slibem se stal třetím prezidentem České republiky.

Výsledky I. kola prezidentských voleb 

Pořadí

Kandidát

Mistřice

Javorovec

Celkem

1

Miloš Zeman

138

24

162

2

Jiří Dienstbier

98

12

110

3

Jan Fischer

96

7

103

4

Zuzana Roithová

81

4

85

5

Karel Schwarzenberg

78

5

83

6

Vladimír Franz

27

0

27

7

Taťána Fischerová

16

3

19

8

Jana Bobošíková

10

7

17

9

Přemysl Sobotka

9

0

9

 

Volební účast:

Mistřice – počet zapsaných voličů 820, volilo 558 voličů

Javorovec – počet zapsaných voličů 109, volilo 62 voliči

Z celkového počtu 929 voličů volilo 620 tj. 67%.

Výsledky II. kola prezidentských voleb 

Kandidát

Mistřice

Javorovec

Celkem

Miloš Zeman

138

24

162

Jiří Dienstbier

98

12

110 

Volební účast:

Mistřice – počet zapsaných voličů 822, volilo 487 voličů

Javorovec – počet zapsaných voličů 109, volilo 71 voliči

Z celkového počtu 931 voličů volilo 558 tj. 60%.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskutečnily ve dnech 25.–26. října 2013. Tyto parlamentní volby byly předčasné. Poslanci přijali ústavní usnesení o žádosti prezidentu republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny dne 20. srpna 2013, prezident Miloš Zeman rozpustil sněmovnu 28. srpna.

Ve volbách zvítězila Česká strana sociálně demokratická, která získala 20,45 % hlasů a 50 mandátů. Na druhém místě skončilo ANO 2011, které získalo 18,65 % a 47 mandátů. Třetí skončila Komunistická strana Čech a Moravy, další pak bývalé vládní strany TOP 09 a Občanská demokratická strana. Do sněmovny se ještě dostaly Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a KDÚ –ČSL.


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR

Strana

Mistřice

Javorovec

Celkem

pořadí

KDÚ-ČSL

101

8

109

1

KSČM

83

17

100

2

ANO 2011

78

16

94

3

ČSSD

72

5

77

4

ÚSVIT

68

9

77

5

TOP 09

41

3

44

6

ODS

17

3

20

7

Strana práv občanů  - Zemanovci

12

 

12

8

Česká pirátská strana

9

 

9

9

Strana svobodných občanů

7

3

10

10

Hlavu vzhůru

4

 

4

11

Suverenita – blok J. Bobošíkové

3

1

4

12

Strana zelených

2

1

3

13

Změna

1

 

1

14

LEV 21

1

 

1

15

Dělnická strana sociální spravedlnosti

1

 

1

16

Strana soukromníků ČR

 

1

1

17


Volební účast:

Mistřice – počet zapsaných voličů 799, volilo 506 voličů

Javorovec – počet zapsaných voličů 107, volilo 67 voličů

Z celkového počtu 906 voličů volilo 573 tj. 63%.

Úpravy obce

Začátkem roku byla dle projektuSdružená kanalizační přípojka” u p. Šuranského dokončena část komunikaceVětřák” v částce 474 618,-.

- Z operačního fondu životního prostředí byly schváleny tyto projekty:

a)    kompostéry pro občany obce v hodnotě 644 547,-, spoluúčast obce byla 64 454,-. Osmisetlitrové nádoby v počtu 250 ks získali občané na 5 let zdarma, poté přejdou do jejich osobního vlastnictví.

Kompostárna Mistřicebyl pořízen traktor ZETOR s čelním nakladačem v hodnotě 1 203 950,-, spoluúčast obce činila 410 000,-.

b)    Snížení imisní zátěže z dopravy v obcizakoupen zametací vůz v hodnotě 3 275 700,-, spoluúčast obce byla 623 160,-.

c)    Zavedení separace a svozu bioodpadů v obcidodávka hákového nosiče kontejnerů za traktor a 3 ks kontejnerů pro biologický odpad v ceně 665 500,-, spoluúčast obce 66 066,-

-       Zlínský kraj poskytl dotaci na obnovu venkova, která byla určena na opravu sociálního zařízení v MŠ. Náklady na opravu činily 404 478,-. Dotace ZK byla poskytnuta ve výši 161 386,-.

-       Z MAS Dolní Poolšaví byla obci přidělena dotace ve výši 196 000,- naMistřický chodníček” (Druhá strana). Celková hodnota díla byla 593 632,-.

-       Svépomocí byla dokončena komunikace v lokalitěTočnaBlahaUrbánektzv. “Ulička”, použitá zámková dlažba pro tuto komunikaci byla získána pouze za cenu odvozu. Také byla zrekonstruována spojovací ulička, propojující lokalituŽlébek” se středem obce ve výši 198 804,-.

-       Byly provedeny nezbytné opravy a údržba obecních budov, oprava sociálního zařízení v ZŠ a celková oprava osvětlení v jednotlivých třídách ZŠ.

-       Na OÚ byla provedena výměna plynového kotle za kondenzační kotel VAILANT o nižším výkonu, ale s vyšší účinností. Náklady na výměnu dosáhly 65 000,-.

-       Na “domě služebbyla za 50 000,- vybudována garáž k parkování pořízené obecní techniky (traktor, zametací vůz, radlice na sníh, sypač drti atd.)

-       Na kapli Nejsvětější Trojice byl vyměněn system zvonění a výměněny hodiny ve věži. Celková výše činila 160 000,-, z toho částka . 70 000,- byla hrazena ze sbírek věřících při mši svaté a darů občanů.

-       Naproti pohostinství “U Knotůbyla vybudována opěrná zeď v částce cca 50 000,-.

-       Z projektu Regionu Za Moravú bylo započato s budováním dvou multifunkčních hřišť a jednoho dětského hřiště. Dokončení všech hřišť je plánováno do konce I. pololetí roku 2014.

Školství a kultura

            Tříkrálová sbírka proběhla v sobotu 5. ledna.

            Obec Mistřice pořádala 26. 1. od 20 hod v pohostinství u Knotů Obecní ples, hrála skupina Madet.

            Občanské sdružení rodičů Mistřic pořádalo v sobotu 26.1. akci pro děti  - maškarní ples.

            Ve středu 30.1. se od 8-12 hod v budově MŠ konal zápis a podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.

            Dne 9.2. prošly obcí desítky masek v masopustním průvodu za doprovodu dechové hudby Staroměstská kapela. Večer na fašankáře čekala zábava, na níž si pochutnali  na chlebech s vybranými míchanými vajíčky a uzenině.

            Občanské sdružení rodičů Mistřic pořádalo 9.2. v pohostinství u Knotů Rodičovský ples. Polonézou dětí 5. tříd od 20 hod byl ples zahájen.

            Ve středu 13.2. se konal v budově ZŠ zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2013/2014. Zápis byl rozdělen do dvou skupin. Od 13:30 hod šla k zápisu první skupina těchto dětí:

Jana Bočková                        č.p. 410                        ročník 2006

Terezie Medková                            65                                  2006

Robert Omelka                              407                                 2006

Aneta Ondroušková                        71                                  2006

Martin Rygulski                             423                                 2006

Tomáš Štěrba                                31                                  2006

Jonáš Tomeček                             62                                  2006

Michael Bilavčík                           447                                 2006

 

Druhá skupina měla zahájení ve 14:30 hod a byly to tyto děti:

Gabriela Hájková                       330                                  2007

Daniel Sládek                           350                                  2007

Tereza Vyorálková                     431                                  2007

Adam Zemek                            204                                  2007

Filip Žák                                   437                                  2007

Adéla Hrabcová                          48                                  2006

 

            Sobotní večer 13.4. patřil ochutnávce vín z celé Moravy (Polešovice, Boršice, Mistřice, Kněžpole, Perná, Čejkovice, Blatnice, Mikulov, Kudlovice, Modrá, Brod nad Dyjí, …). Přichystáno bylo více než 80 vzorků. Večer zpříjemnila CM Mladý Včelaran.

            Sbor pro občanské záležitosti připravil na den 12.5. besedu s důchodci v pohostinství u Knotů, kterou zpestřili svým vystoupením žáci MŠ a ZŠ Mistřice.

            Stavění máje se konalo v sobotu 4. května. Pět děvčat a jeden kluk z ročníku 1995 za pomoci kamarádů a občanů postavili 17 metrů vysoký máj z modřínu a bohatě zdobeného třímetrového borovicového vršku. Vršek se zdobil a nesl od Andrei Lapčíkové. Po několika desítkách let byla májová zábava uspořádána na Tančáku se skupinou Madet. Hlavní cena v tombole byl nádherný ročníkový dort s panenkou.

            Z důvodu špatného počasí byl z 2.6. Velký dětský den v Mistřicích přesunut na 9.6. Vystoupily zde se svým pódiovým představením děti ze ZŠ a MŠ Mistřice. Zdarma mohly děti využívat dle libosti skákací hrad a trampolína nebo si vyzkoušet paintball či jízdu na ponících. Nechyběly ani soutěžní hry s cenami a tombolou. Krásné vystoupení předvedla skupina historického šermu MEMENTO MORI.

            Sdružení rybářů Mistřic pořádalo 22.6. od 6 hod rybářské závody s bohatou tombolou.

            6. září se naše obec zúčastnila “Slováckých slavností vína a otevřených památek” v Uh. Hradišti. Naši obec prezentovalo asi 50 krojovaných. Před hlavní tribunou zástupci předali moderátorce Habartové tradiční Mistřické produkty – zelí a slivovici.

            Obec opět zajišťovala program a občerstvení “Regionu za Moravú”. Klub kultury hodnotil obec Mistřice jako nejlepší v rámci všech regionů za vynikající organizaci Slováckých slavností.

            Druhý víkend v říjnu proběhly tradiční Slovácké hody s právem. Stárkovské povinnosti na sebe vzali Anna Lysoňková a Jan Hluštík. Po požehnání práva v kapli se hodová chasa odebrala k požádání o povolení hodů starostu obce. Obchůzce obcí za doprovodu DH Topolanka počasí přálo a večer byla zakončena hodovou zábavou.

            V sobotu 7.12. se na návsi konal Vánoční jarmark s rozsvícením vánočního stromu. Vystoupily zde děti MŠ a ZŠ Mistřice, mistřická Schola a hudební skupina Minaret. Rybáři prodávali kapry, zahrádkáři ukázali výstavní plody ovoce, TJ Sokol nabídla zabijačkové speciality, včelaři rozdávali sladkou medovinu a perníčky, myslivci připravili zvěřinový guláš a obec Mistřice zajistila pro děti čaj a pro dospělé svařák. Byly zde k vidění také zdobené perníčky a vánoční svíčky. Rozdána byla sladká nadílka pro děti a akci zakončil ohňostroj.

Sport a zábava

         Sdružení rybářů Mistřic

Sdružení pokračovalo i v tomto roce v intenzivní opravě břehů. Za pomoci p. M. Ondrouška, p. S. Lapčíka a za finanční pomoci obce se podařilo opravit hráz na rybníce č. 2.

SDH Mistřice

Družstvo mužů se objevilo na 28 závodech v pěti okresech. Dvakrát zvítězili, 3x obsadili druhé místo, jednou třetí a nejčastější umístění bylo čtvrté místo.

20.7. se konal na hřišti TJ Sokol Mistřice 24. ročník soutěže O putovní pohár starosty obce Mistřice. Domácímu družstvu se nedařilo a soutěž ukončilo s neplatným pokusem.

Družstvo mladých hasičů se potýkalo s nízkým počtem členů, přesto se zapojilo do hry PLAMEN a obsadilo 15. místo.

V podzimním období se do činnosti zapojili členové zásahové jednotky i s některými dalšími členy SDH při bourání stodoly pí Machové. Stodola svým stavem již ohrožovala okolí. Práce spočívala především ve vyklizení vnitřních prostor, rozebrání střešní konstrukce a v bourání zdiva.

         TJ Sokol Mistřice

Družstvo žáků patřilo v posledních letech ve své kategorii k nejlepším mužstvům v rámci OFS. Současné družstvo těžilo ze silných ročníků 1999 a 2000. Pro soutěžní ročník 2013/2014 se vedení rozhodlo zkusit vyšší soutěž v rámci OFS a to Okresní přebor.

Družstvo přípravky mělo 15 hráčů, většinou kolem 7 let. Na jejich přípravě se podíleli M. Huňka a P. Tománek. Tréninky probíhaly 2x týdně na hrišti TJ Sokol a zimní příprava byla v tělocvičně ZŠ.

Různé

-       1.1. 2013 vyhlásil dosluhující prezident Václav Klaus v novoročním projevu dílčí amnestii. Toto rozhodnutí vzbudilo ostře odmítavou reakci veřejnosti.

-       11.2. 2013 papež Benedikt XVI. Oznámil, že ze zdravotních důvodů odstoupí 28.2. Šlo o první papežskou rezignaci téměř po 600 letech.

-       13.3. 2013 se stal 266. hlavou římskokatolické církve argentinský jezuita Jorge Mario Bergoglio, přijal jméno František.

-       3.4. 2013 byla vztyčena na Pražském hradě vlajka EU.

-       2.6. 2013 se v Praze narodila první česká paterčata – čtyři chlapci a jedno děvče.

Dne 31.10. 2013 Okresní soud v Uh. Hradišti uložil bývalému starostovi Mistřic Martinu Ondrouškovi 3 roky vězení podmíněně odložené na stejnou dobu za provozování černé skládky. Dále mu soud nařídil zaplatit peněžitý trest sto tisíc korun. P. Ondroušek podle obžaloby označil místo za částí obce Javorovec za legální skládku, nechal tam navážet odpad a navíc to údajně při svém podnikání nabízel  i zákazníkům. Obviněný vinu odmítl, hrozilo mu až 10 let vězení. Státní zástupce vinil p. Ondrouška z neoprávněného nakládání s  odpady, porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Policie se začala případem zabývat v listopadu 2010 po anonymním oznámení. Podle obžaloby se podařilo prokázat, že v letech 2008 – 2010 bylo na plochu vyvezeno minimálně 1554 tun odpadu, především stavební suti a zeminy. Černá skládka je na pozemcích obce vedených v katastru jako lesní a na soukromé zemědělské půdě. Dle státního zástupce si p. Ondroušek přišel na více než půl milionu korun, díky umožnění levnějšího uložení odpadu. P. Ondroušek tvrdil, že stavební firmu a dalšího podnikatele jen požádal o zavezení zeminy do “žlebu”. P. Ondroušek, který je stále zastupitelem, u soudu řekl, že se necítí vinen. Na policii bývalý starosta uvedl, že se nikdo neobohatil a obci neznikla žádná škoda. “Žleb” v Javorovci byl zavážen “před ním, za něj a je i nyní”. Navíc není oplocený a mohl tam jezdit kdokoliv. Mistřicím dle obžaloby vznikla škoda přes 1,5 milionu korun. Obec se o náhradu škody přihlásila. Nejprve zvažovala rekultivaci skládky včetně odbagrování a vytřídění nebezpečných odpadů. Jelikož rozbory prokázaly, že limity škodlivin nejsou překročeny, Mistřice tak chtějí udělat jen terénní úpravy lokality, podle projektu přijdou na 2,7 milionu korun. Projekt se zabývá i ke skládce přilehlým územím. Práce na skládce znalec vyčíslil asi na 1,5 milionu korun. Skládka v Javorovci vznikla jako provizorní v 80. letech kvůli uložení suti ze spadlé budovy tehdejšího národního podniku Mesit (1984). Poté byla sice uzavřena, ale lidé z okolí tam odpad naváželi dál. Pan M. Ondroušek se dle možností zákona odvolal.

Zajímavosti

Obec Mistřice

 Hrubý bor 

            Nedaleko lesíka “Neraze” nad Mistřicemi stojí velká rozložitá borovice. Říkají jí od nepaměti Hrubý bor. Uprostřed polí, zdvíhajících se po kopcích, nechali jí vesničané místečko, které neorají. Je prý stará už přes 400 roků. Dívá se z návrší do úrodného úvalu Dolnomoravského a dýchá vzpomínkami půltisíce let, které přecházely s větrem její hadovitou, otužilou korunou. Jdete-li kolem, stáhne vás z cesty, abyste se jí dotkly. Je nabitá zářením síly, která z ní přímo srší. Je to její řeč Boží. Kopce se svažují k západu, přes Moravu jsou doplňovány buchlovskými lesy s hradem. Kněžpole, Hrádek, Bílovice, Včelary, Jarošov, Topolná, Napajedla, v dálce Hostýn, za kopcem Svárov, Březolupské lesy, Šarovy, Nedachlebice leží v tichu dálky pod námi. A nahoře černá koruna Hrubého boru a nebe, nic víc než modré nebe. Děsíme se velikosti prostoru a věčnosti proti těm titěrným domečkům a vesnicím! Minulost je zde ukryta v klidných lánech, návrších a lesích. Nic nemluví, nepovídají, ani Hrubý bor ne. Mlčí, jenom tmavé větvičky se chvějí. Čeká stále, jako my, stále na něco čekáme. Dívá se, stojí a dívá se, mlčí na tomto krásném místě. Veliký, pokojný Hrubý bor. A přece toho tolik mlčky vypravuje.

            Kdysi prý táhli tudy husité na Uherský Brod. Narazili na silný oddíl Uhrů, kteří směřovali do Hradiště, kde byla posádka Zikmundova. Tomu oddílu velel statečný urozený hejtman a ten se rozhodl, že husity potře. Prudkými slovy proti českým kacířům podněcoval bojechtivost svých rot a zapřísahal se, že od tohoto boru, pod nímž stojí, se nehne, dokud Uhři kališníky do jednoho nepobijí. Strhla se prudká srážka, řady se zazmítaly a Uhři se dávali na útěk. Marně vůdce pod borem se snažil je zastavit a znovu sešikovat, houfem prchali z Lešníku po kopcích až ke kapličce sv. Rocha nad Mařaticemi. Jenom vůdce, který se byl prve tak zapřísahal, od boru neustoupil. Jeho vysoká postava v nádherné rytířské zbroji, síla, s jakou odrážel mečem útočníky, šílená odvaha, s níž bojoval zoufalý a marný boj, budila obdiv. Konec zápasu učinil šíp, který přiletěl z kuše vzdáleného lučištníka a protkl hrdlo vůdcovo a přibil hrdinu k boru. Husitský hejtman se poklonil statečnosti nepřítelově, přikázal, aby hrdinovi vzdali poctu. U boru vykopán hrob a v něm byl pochován v krásném svém odění i s železným šípem v hrdle. Na hrob postavili kámen, do něhož vytesali meč s letopočtem. Památník byl odvezen do hradišťského muzea a nad hrobem zůstal jenom věkovitý “hrubý bor”, svědek starých časů v mistřickém okolí. 

Háje

            Městu Uh. Hradišti patří na Mistřicku pole zvané “Háje”. Kdysi před dávnými časy zde býval veliký les, který se táhl po všech kopcích až k Bílovicím. O tomto lese se dodnes vypráví mnoho tajemného a zajímavého.

            Jednou prý šel navečer mistřický obuvník do Javorovce. Nesl boty. V lese už padaly stíny, stromy chmurně šuměly a milý švec si prozpěvoval, aby zahnal strach. Jde a uvidí krásnou pěšinku. Dá se po ní, ujde kousek a pěšina se ztratí. Chce se vrátit a přijde na jinou cestičku – ta zase končí. A tak obuvník zachází dál a dál do Hájů – až náhle ke své hrůze pozoruje, že ho vlastně něco po lese vodí. Jenom si to pomyslil a už se za ním ozval hrozný chechot. Švec nic, ani se neohlédl a ubíhá cestou necestou. Tu ho něco uchopilo za halenu a začalo mu ji vzadu stříhat. Švec, aniž se ohlédl, dodá si kuráže a zavolá: “enom nestříhaj, nekupius!” A rázem měl pokoj! Když přecházel hranice Hájů, tu prý mu něco řeklo: “Měls velké štěstí, že ses neohlédl!”

            Jeden strýček zase vyprávěl, že dědeček jeho staříčka byl hajným. Chlapisko jak hora, vysoký, nebojácný, celé noci prochodil po lesech, rval se s pytláky a kromě Boha se nikoho nebál. Tehdy si lidé vyprávěli, že při každém novoluní jezdí v Hájích černý kočár, tažený dvěma kočkami, velikými jako roční telata. “No a kdo ti to naplkau” ptal se hajný chalupníka, který to lidem vyprávěl. “Ták, co nemám chaupu zrovna u Hájů? Co to každú chvílu nečuju? Šak sa tam běž podívat, šak si hajným”. “A také, že půjdu”, řekl hajný. Večer na radu vzal své ženy svěcenou vodu a pořádnou hůl, zašel do Hájů a čekal skrčený za stromem. Když byla půlnoc, uslyšel mezi stromy hrčení kol. Tu se objeví černý vůz tažený párem ohyzdných koček, kterým se jiskří od huby. A než se hajný vzpamatoval, kočár frrr kolem a ten tam. Myslíte-li, že se hajný bál, ale kdepak. Pořád mu vrtalo hlavou, kdo tam může jenom jezdit. Vyprávěl to sousedům, ti se zbožně pokřižovali a že aby toho nechal a nepokoušel Boha. A hajný, že on se to musí dovědět. Stával každou noc u cesty, kočár jezdil, ale než se strýc stačil podívat, kočár byl pryč. Jednou se dopálil, odhodil svěcenou vodu i hůl a hop na kočár. Začalo ho něco rdousit, pozbyl vědomí a ráno ho lidé našli polomrtvého u křížku. Prý do smrti nepromluvil ani slovo. Pozbyl řeči. Nedlouho potom slyšeli Mistřičané z Hájů volání o pomoc. Celé Mistřice to slyšely, ale po příhodě s hajným, nikdo neměl odvahy jíti se tam podívat. Volání se opakovalo, potom se změnilo v nelidský skřek a utichlo. Tehdy prý v dědině nemohli celou noc ani oka zamhouřit. Modlili se a čekali na ráno. Teprve když bylo světlo, vběhli do lesa a uděšeně stanuli. Jeden člověk z Jarošova byl roztrhán a roznesen po stromech. Na památku mu postavili kapličku a lesu se vyhýbali. Dnes už není ani kapličky, ani lesů, zůstalo jenom jméno “Háje” a  povídání o nich.

Hrádek

             Asi v místech, kde odbočuje od jarošovské silnice cesta do Kněžpole, svažuje se až k silnici kopec, porostlý břízami a smrky. Toto místo se nazývá Hrádek. Stával zde krásný, mramorový hrad, obklopený neproniknutelnými lesy, kterými táhla jenom jedna cesta – na Velehrad. Zato z Hrádku vedlo do okolí mnoho podzemních chodeb, kterými páni hradu vyjížděli, olupovali kupce a pocestné, svazovali je a vrhali do hlubokých sklepů, kde ubožáci hynuli. Ve dne je na kopci útulno a krásně, ale v noci prý začne kolem kopce hučet a ze země se ozývá vytí psa. Lidé se v noci Hrádku vyhýbají. Kdysi prý šel jeden pacholek z Kněžpole, do stodůlky pro seno. Stmívalo se už. Pacholek pospíchal, protože se bál, že dostane od přísného hospodáře vyhubováno. Když už byl skoro na místě, zamží se mu v očích a stojí před ním černý pán. Povídá: “Odnes mě dnes a ještě šest dní po sobě do Hrádku, bohatě se ti odměním!” Pacholek si nevěděl rady, chvíli přešlapoval, ale nakonec si dodal odvahy, vzal pána na záda a vynesl ho do kopce na Hrádek. A nyní pro seno a honem domů! Hospodář mu zle láteřil, kde se toulá. Ale když se to opakovalo druhý den i třetí, šel za milým pacholkem a dával pozor, co bude dělat. Mladík však sedláka uviděl a utekl na druhou stranu domů. Sedlákovi se náhle mžikne v očích a uvidí také černého pána, který na něho rozlobeně udeří: “Ty zvědavče, nyní musím zase sto roků čekat na vysvobození. Tvůj pacholek mohl býti největším boháčem v kraji, kdybys ho nechal na pokoji, neboť pro mého zahránce je určen veliký poklad na Hrádku!” A opravdu lidé na Hrádku několikrát poklady našli. Jednou zde oral chudý člověk z Jarošova. Jak tak orá, zavadí o veliký kámen, vezme rýč a chce kámen ze země dostat a vyhodit na cestu. Náhle ucítí někoho za sebou. Ohlédne se a vidí velikou paní se smutnýma očima. Honem uctivě smekl apaní se ho soucitně ptala: “Co zde děláš?” “Ba, orám,  panímámo, je to tu těžká práca, samý kameň. Ale co sad á dělat, doma nemáme ani do huby co dát. A tož sa pachtím, aby tčch erteplí aspoň bylo!” Paní kývala hlavou a potom povídá: “Dáš-li za mne sloužit třikrát mši svatou, poradím ti!” “A proč bych nedal, aji čtyrikrát”, řekl sedlák, ale začínal se bát, ta paní měla podivné chladné oči. “Nuže, kopej zde pod tím kamenem, najdeš jiný lesklý kámen, ale nezapomeň na mše!” A už jí nebylo. Sedlák popadl motyku kopal a kopal. Dalo to hodně práce, ale té radosti, když našel pod lesklým  kamenem hrnec, plný zlatých peněz.  Utíkal hned domů. Nikdy nezapomněl, že byl chudý a každoročně dával za bílou paní tři mše svaté sloužit. Take ponocný v Kněžpoli jednou vyšel si za dědinu. Měsíc krásně svítil a ponocný, který právě odtroubil dvanáctou, měl do jedné hodiny dost času. Jde po silnici k Hrádku. Náhle za ním zahrčí kočár a v něm čtyři myslivci, černí jako uhel. Kočár se zastaví a páni, že aby strýček přisedl a ukázal jim cestu do Javorovce. Strýček, když slíbili, že mu zaplatí, se nedal dlouho pobízet a hned se dal do řeči, že se mu otelila kráva, že má špatnou úrodu na poli a málo obilí, méně než soused Kavka, který má pole o půldruhé měřice menší než on. “Šak s tým to špatně dopadne, má prý čarodějné kuřa. Tetka ho viděli, jak nosily vajco z černé slépky devět dní pod ramenem. E, s čertama nejsu žádné špásy!” S pány to trhlo: “A vy byste se bál, strýčku ďábla?”, ptal se náhle jeden. “Ale co, já su starý voják. Daj sem, čerte, peníze, šak já sa ťa nejak zbavím!” Páni se zachechtali, až ponocnému přešel mráz po zádech. Přijížděli právě k Hrádku. Tu jeden černý vytáhne pytel peněz a povídá: “Zkusíme to, zde máš peníze, chceš-li ale podepíšeš se nám vlastní krví!” “Jezusmarjajosef” vykřikl strýc a skočil z kočáru. Rázem se zablesklo, kočár sebou smykl a s táhlým hukotem se propadl v Hrádku.