Právě připojeni - hostů: 125 
vystavba-vodovodu-25.jpg

Kronika rok 2008

dne .

ROK 2008

Úvod

            Hlavním tématem roku 2008 se zřejmě staly poplatky u lékaře, kdy téměř všichni řešili, zda je správné je platit či nikoli. Fotbalový fanoušci řešili EURO, kdy naše reprezentace zcela vyhořela. Po prázdninách začala ekonomická krize v USA, která se postupně valila na další a další státy, kdy koncem roku zasáhla i ČR. Mezi prvními, kteří ji pocítili byli zaměstnanci automobilového průmyslu. Jiné podniky začaly propouštět a tak se ekonomická krize dotkla i mnohých občanů naší obce. Co bude dál? To nikdo přesně neví …

Počasí a úroda

            První sníh v roce 2008 napadl až 7. ledna, kdy bylo opravdu celé Česko pod sněhem. Zatímco pranostiky na poslední lednové dny předpovídali tuhou zimu, venkovní teplota vystoupala až na +13 0C. V přírodě to také bylo vidět – vykvetly sedmikrásky chudobky.  Začátek března sebou přinesl orkán Emmu pustošící nejen ČR, ale celou střední Evropu. U nás po sobě zanechal 2 mrtvé, několik raněných, tisíce domácností bez proudu, stovky spadlých stromů, zpřetrhané dráty elektrického a telefonního vedení a dokonce i převrácená auta. Oběti na životech měli i sousední státy. Republika a celá střední Evropa počítaly škody, které šly do mnoha milionů korun.

V první jarní den 20. března napadlo tolik sněhu, kolik ho nebylo za celou zimu. Kvůli ochlazení a vydatnému sněžení se dokonce v zimních areálech znovu rozjely již uzavřené lyžařské vleky. Nestává se často, aby se ve Zlínském kraji lyžovalo ještě na Velikonoce.

Netypická teplá zima umožňující rozšíření roztočů včelí nemoci varoázy zavinila velký úhyn včelstev, kdy zimu nepřežila třetina. Po několika letech přišlo po zimě opravdu jaro. V půli července začali na mnoha místech ČR žně. Sklízel se hlavně ozimý ječmen, ozimá pšenice a poté řepka olejka. Oproti loňskému roku začali žně o něco později, v roce 2007 se sklízelo již poslední týden v červnu, protože bylo více tepla a obilí rychleji dozrávalo.  Žně roku 2008 si zemědělci velmi pochvalovali, počasí bylo velmi příznivé, byl dostatek vláhy a nenastaly žádné extrémní změny. Koncem července se teplota vyhoupla od 29 – 33 0C. Přišla tropická vedra, která sebou přinesla zdravotní potíže nejen lidem, ale také zvířatům. Zatímco v ČR teplota překračovala třicítku, v mnoha přímořských letoviscích se teplota pohybovala od 25 – 28 0C. V červenci i srpnu se krajem přehnaly dvě silné bouřky.

Začátek školního roku byl chladný a na mnoha místech ČR i pršelo. Počasí nepřálo houbařům. V roce 2007 se houbám dařilo a houbaři nosili plné koše a košíky, tento podzim  však téměř žádné houby nerostly. První listopadové dny přinesly rekordní teplotu. Kdy na mnoha místech byla teplota téměř 20 0C. Radost z takového počasí neměli včelaři či pěstitelé ovocných stromů. Pro hmyz a rostliny jakoby nastalo jaro, stromy rašily a včely vylétaly z úlů. Martin na bílém koni nepřijel. 22. listopadu napadl u nás první sníh, který zasypal Evropu a celou ČR. Na silnicích se tvořily sněhové jazyky a námraza. Pár dní před koncem roku začala lyžařská sezóna. Rybníky zamrzly a dalo se i bruslit.

Demografický vývoj obyvatelstva

Sňatek uzavřelo 5 párů:

Jana Večeřová                     a          Přemysl Duda

Jitka Hanáčková                  a          Petr Sládek

Simona Voldřichová            a          Prajka

Lukáš Grygar                        a         

Kateřina Vaňková                a          Sládek

Narodili se tito noví občánci:

Barbora Palčíková               č.p.       11

Jakub Schon                                    345

Barbora Vosmanská                       291

Simona Gregoříková                       301

Viktorie Marie Kromková                108

Dan Žůrek                                         281

Nikola Kurková                                 133

Klára Stehlíková                               254

Matyáš Ondroušek                            71

Amálie Vycudílíková             438

Rozloučili jsme se:

Libuše Esenderová                         Vladimír Švec                      

Marie Kromsiánová                         Ludmila Kopčilová

Antonín Maňásek                             Zdeněk Dostál

Anna Medková                                 Ignác Knot

Věra Sedlářová                                Emílie Malinová

Ludmila Slováčková            Veronika Šimonová

Věra Janků                                       Anna Švecová

Polášková Ludmila

Počet obyvatel ve Zlínském kraji:

2007

2008

Kroměříž

107 789

107 875

Uh. Hradiště

144 242

144 533

Vsetín

145 761

145 850

Zlín

192 988

193 154

Zlínský kraj celkem

590 780

591 412

Veřejný a politický život obce

            17. a 18. 10.  2008 se uskutečnily volby do zastupitelstva Zlínského kraje. Na Zlínsku a Uherskohradišťsku i do Senátu ČR. Celkem se ve 304 městech a obcích ZK otevřelo 679 volebních místností. V Mistřicích to byly 2 volební místnosti – první v Mistřicích, druhá v Javorovci. Z celkového seznamu voličů 925 využilo právo volit do krajského zastupitelstva 390 voličů, do Senátu to bylo 365 voličů.

Pořadí stran a počty hlasů do krajského zastupitelstva:

1. KDÚ-ČSL                                                                     83 hlasy

2. ČSSD                                                                          70 hlasů

3. ODS                                                                            49 hlasů

4. KSČM                                                                           45 hlasů

5. Starostové a nezávislí pro Zlínský kraj                            30 hlasů

6. Strana důstojného života                                                 5 hlasů

7. Strana zelených                                                              4 hlasy

8. Moravané                                                                       3 hlasy

    Dělnická strana za zrušení poplatků ve zdravotnictví          3 hlasy

9. Koalice nestraníků                                                           2 hlasy

    Strana zdravého rozumu                                                  2 hlasy

    Republikánská strana                                                       2 hlasy

Pořadí kandidátů a počet hlasů do Senátu ČR:

1. Ing. Josef Vaculík             147 hlasů

2. Ing. Hana Doupovcová                  74 hlasy

3. Ing. Libor Karásek                         37 hlasů

4. Ing. Jindřich Kovář                         34 hlasy

5. Ing. Josef Bartoněk                       31 hlas

6. Ing. Stanislav Horňák                    12 hlasů

7. JUDr. Marta Chovancová               1 hlas

Novým hejtmanem Zlínského kraje se místo dosavadního Libora Lukáš (ODS) stal Stanislav Mišák (ČSSD) na volební období 2008 – 2012.

            13. a 14. 9. 2008 se konaly Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, kterých se jako každoročně zúčastnily i Mistřice. Sobotního slavnostního průvodu se zúčastnilo přesně 4153 krojovaných žen, mužů a dětí z celého regionu Slovácka. Slovácké slavnosti tak překonaly svůj vlastní  rekord z roku 2006. I přes chladnější počasí byl program Slavností velmi atraktivní a bohatý. V tomto roce získala obec Mistřice ocenění Vinařská obec roku.

            11. května se uskutečnila v pohostinství u Knotů již tradiční „Beseda s důchodci“, kde si mohli senioři při malém občerstvení zavzpomínat, pobavit se a zazpívat si. Tuto akci svým programem obohatily tanečním vystoupením děti ZŠ a MŠ Mistřice. Zahrála také skupina MADET.

            V červnu se konal sraz rodáků a rovníků – padesátníků, ročníku 1958. Toto významné životní jubileum oslavili rodáci z Mistřic již tradičně bohatým celodenním programem. Setkání začalo mší svatou v mistřické kapli, kterou sloužil kaplan bílovické farnosti pan Jan Bleša.  Po mši se všichni sešli na slavnostním obědě v pohostinství u Knotů. Poté se všichni přemístili na OÚ, kde pro ně Sbor pro občanské záležitosti připravil slavnostní přijetí s kulturním programem. Následně uctili památku padlých z 1. a 2. světové války položením kytice u pomníku na návsi. Rovněž jubilanti zavzpomínali i na spolužáky, kteří se již této oslavy nedožili, položením kytice na jejich hrob. Navštívili také ZŠ, kde při této příležitosti vystoupili i žáci s hudebním pásmem. Večerní program v pohostinství u Knotů vyvrcholil pro oslavence taneční zábavou se skupinou MADISON, která v Mistřicích vystoupila po dlouhých třiceti letech.

            Od 1.3. 2008 začal OÚ poskytovat z Czech POINTu tyto služby: výpisy z veřejných evidencí – Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr nemovitostí a výpisy z neveřejných evidencí – rejstřík trestů.

Czech POINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.

Úprava obce

Ø      SFŽP schválil dotaci na opravu MŠ, která začala v srpnu a pokračovala ještě také v září a říjnu. Rozsah oprav byl tak velký, že bylo nutné zajistit provoz v náhradních prostorách na OÚ. Dotace byla použita na zateplení zdiva, stropu, výměnu oken, rekonstrukci školní kuchyně a jídelny.

Ø      Koncem roku 2008 probíhali přípravné práce na projekt kanalizace v Javorovci, která je v plánu na rok 2010.

Ø      Pracovalo se na projektu multifunkčních hřišť, která budou umístěna jak v Mistřicích tak i v Javorovci, jejichž realizace je v plánu na rok 2009 a 2010.

Ø      Na žádosti občanů byli zmapovány lokality, v nichž bude muset dojít k vybudování horských vpustí, které při velkých deštích zabrání škodám na majetku.

Ø      V červnu byl udělán překop hlavní komunikace na začátku obce u domu manželů Belantových a Sivákových. Kanalizace zde byla propojena tak, že byla napojena na čistírnu a ne do příkopu, vedoucího ke „Mlékárni“.

Ø      Firma STRABAG provedla v Javorovci vyspravení komunikace v úseku pod točnou směrem do dědiny.

Školství a kultura

V neděli 6.1. vyšli v naší obci do ulic Tři králové. Vybráno bylo Kč 25 670,-. Pro sociální aktivity Oblastní charity Uh. Hradiště bylo v našem regionu vybráno Kč

1 607 498,50.

19.1. se konal maškarní ples v Javorovci U Kameňa od 20 hod, hrála skupina SORY.

26.1. se uskutečnil 1, obecní ples v Mistřicích u Knotů. K tanci a poslechu doprovázela skupina MADET z Topolné.

Dne 2.2. pořádala „Mistřická chasa“ Fašank. Průvod masek se sešel u OÚ a poté vyrazili na obchůzku po dědině. Za velké účasti se večer  v Javorovci U Kameňa konalo pochovávání basy. Zahrála také skupina SORY.

V sobotu 9.2. pořádal SRPŠ při ZŠ a MŠ Mistřice v pohostinství u Knotů rodičovský ples. Zahájení se konalo ve 20 hod polonézou žáků. K tanci a poslechu hrála skupina FLIRT.

16.2. se v Javorovci U Kameňa konal tradiční dětský karneval. Začátek byl ve 14 hod, dětí se sešlo hodně, čekalo na ně spousta her a soutěží a také dětská diskotéka. Na závěr bylo vyhodnocení masek.

únoru se konal na ZŠ zápis dětí do 1. třídy. Zápis se konal formou her, kdy děti doplňovaly různé ornamenty a dokazovaly tak svou schopnost zrakové analýzy a syntézy, umění držet správně tužku, komunikovat správným jazykem. Ze 13 dětí, které se dostavily k zápisu, bylo přijato 12 dětí.

V sobotu 26.4. uspořádal ročník 1990 tradiční stavění máje. Za slunečného počasí odnesl průvod krásně zdobený vršek májky od Kateřiny Medkové. Při stavění máje vyhrávala Staroměstská kapela a večer u muziky hudební skupina MADET.

V neděli 11.5. se uskutečnila v Pohostinství u Knotů již tradiční beseda s důchodci, kde si mohli senioři při malém občerstvení zavzpomínat a pobavit se. Svým vystoupením akci obohatily děti ZŠ a MŠ.

13. a 14. 10. se uskutečnily tradiční Slovácké hody s právem. Za stárky byli Tereza Abrhámová a Milan Trojek. Počasí akci přálo a v sobotním téměř stohlavém průvodu se sešlo i několik rodinných uskupení, kdy v kroji byli jak děti tak i rodiče. Od 20 hod byla hodová zábava u Knotů.

V neděli 7.12. se konalo tradiční rozsvícení vánočního stromu spolu s vystoupením dětí ZŠ  a MŠ. Nechyběli ani zabijačkové speciality, teplý svařák a teplý čaj pro děti. Vystoupil také věžní a fanfárový kvintet MINARET z Topolné. Akci zakončil ohňostroj.

Knihovna

            V roce 2008 prošla knihovna menšími stavebními úpravami.  Při rekonstrukci budovy MŠ bylo v knihovně provedeno zateplení podlahy, položena nová dlažba, nový sádrokartonový strop a bylo vymalováno. Byly zakoupeny nové regály, stoly a poté i židle, aby čtenáři a uživatelé internetu měli co největší pohodlí.

            Ve čtvrtek 24.1. vyrazily děti MŠ do Sportcentra v Otrokovicích, kde se u vstupu vyfotili na slonovi v životní velikosti. Děti si vyzkoušely bowling i squashe, pohrály si dětském koutku a poté si pochutnaly na výborně připraveném obědě.

            17. června se děti a někteří rodiče vydali autobusem na výlet na Bunč, na Brdo, kde je čekala rozhledna, z níž viděly celý rodný kraj. Poté šly děti na Modrou do skanzenu, kde viděli jak se pekl chléb, placky, jak se vyráběli předměty pro běžnou potřebu z parohů a rohů, předení lnu, zpracování vlny a také zde viděly domácí zvířata.

            Rekonstrukce budovy MŠ začala v srpnu. Její rozsah byl velký a proto bylo nutné zajistit provoz v náhradních prostorách poskytujících OÚ. Rodiče dětí, kteří si mohli od září zajistit hlídání a stravování, si nechali děti doma. Úklidové práce probíhaly průběžně a umožnily zahájit jako první chod školní kuchyně. Kuchyně prošla celkovou rekonstrukcí. Dotace byly použity také na zateplení zdiva, stropu, výměnu oken. Začátkem listopadu se všech 42 dětí vrátilo zpět do zrekonstruované MŠ.

            8. června se slavila dvě důležitá výročí a to 120. let otevření ZŠ a 30. let od prvního vstupu dětí do .

            V červnu se děti ZŠ vydaly znovu po dvou letech na pětidenní školu v přírodě. Jelo 60 dětí a 7 pedagogů. Cesta byla daleká až v okrese Šumperk, kde v oblasti Hrubého Jeseníku leží hotel Václavov. Děti uvítalo deštivé počasí, které se následující den změnilo v počasí slunečné. Program školy v přírodě byl zaměřen především na sportovní využití, hry, kulturní soutěže a vlastivědné poznávání. Krajina byla překrásná, plná lesů. Děti navštívily mimo jiné starý hrad Sovinec a město Rýmařov. Děti poznaly nový kout své vlasti, nové lidi a nová místa.

Sport a zábava

            Každý rok provádí myslivci sčítání zvěře. V roce 2008 odpracovali členové MS Kopec Mistřice na brigádách celkem 1250 hodin. Myslivci se na brigádách zaměřili na opravu mysliveckých zařízení, práce na bažantnici, senoseč, také pracovali na farmě AGRI-M Mistřice, kdy za odvedenou práci farma myslivcům zajistila jadrné krmivo pro zvěř. Po celoroční práci v honitbě měli myslivci několik honů a poté následovala poslední leč.

            Dne 22.6. se konal XIX. ročník soutěže „O putovní pohár starosty obce Mistřice“. Soutěžilo 26 družstev mužů a 11 družstev žen. Domácí mužstvo se umístilo na 7. místě s časem 17,95 s a družstvo žen s časem 24,76 s se umístilo na 8. místě.

            U mužstva TJ Sokol Mistřice došlo v roce 2008 ke změně trenéra mužstva a po V. Ondrouškovi se vrátil J. Vašek. Největším problémem byl a je nedostatek hráčů – chybí hráči, kterým je kolem 25 – 30 let. Kádr byl proto doplněn hráči z jiných oddílů a to většinou na hostování či přestup.

            Pro lepší fotbalové zázemí vybudoval oddíl zastřešenou terasu před bufetem se stoly a místem k posezení. Návštěvníci a milovníci fotbalu mohou bez obav z počasí  zavítat na fotbal, který se bez svých věrných fanoušků neobejde.

Různé

  • 15.2. 2008 byl na dalších 5 let Parlamentem ČR zvolen českým prezidentem znovu Václav Klaus.
  • Po 5 letech byly od 19.4. po dobu 11 dní vystaveny korunovační klenoty. K vidění byly ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Kromě koruny, jablka, žezla, roucha a kříže byly vystaveny také např. pamětní mince. Výstavu navštívilo přes 32 tisíc lidí. Klenoty se vystavují vždy jen při významných příležitostech.
  • Byly zavedeny poplatky za návštěvu lékaře Kč 30,-, pohotovosti Kč 90,-, za den v nemocnici Kč 60,- a položku na receptu Kč 30,-.
  • 1. 9. zemřel ve věku 93 letech jeden z nejúspěšnějších českých podnikatelů a syn zakladatele zlínských Baťových závodů – Tomáš Baťa.

Závěr

      I v roce 2008 proběhly úspěšné akce jako např. rekonstrukce MŠ, napojení kanalizace na čistírnu za začátku obce a zpracování různých projektů, jejichž realizace je v plánu na rok 2009 a na roky další.