Právě připojeni - hostů: 29 
naves-02.jpg

Kronika rok 1969

dne .

ROK 1969

            Dne 27. a 28. října 1969 byla v naší farnosti provedena slavnost svatého biřmování, které udělil důstojný otec ar. Josef Hlouch biskup z Českých Budějovic, který na pozvání občanů navštívil dne 27. října ve večerních hodinách naši obec v doprovodu církevních hodnostářů.

            Zapsání do této kroniky bylo provedeno na MNV za účasti předsedy MNV Jaroslava Tichoně, složek Národní fronty a ostatních občanů.

            Dne 27. října v den sv. biřmování v Bílovicích večer při návštěvě v Mistřicích, kde se nám dostalo upřímně srdečného přivítání od předsedy MNV i ostatních členů téhož výboru. Radujeme se jak dobrý je tu lid – jednota a krása v modlitbě – v kostele jednota a láska v obci – v práci, v starostech a všech ušlechtilých snahách. Nesmírně potěšen ponesu naší vlastí tyto hluboce krásné dojmy a vzpomínky, kterých nic nezahladí.

                                                                                              Josef Hlouch

                                                                                  Biskup českobudějovický