Právě připojeni - hostů: 24 
naves-01.jpg

Kronika rok 1956

dne .

ROK 1956

Počasí a úroda

            V prvé polovině ledna mírné mrazy a slabé sněžení. V druhé polovině tuhé mrazy –25-28 stupňů. V únoru a březnu dosti mírná zima. V dubnu chladné a přeháňkové počasí, což mělo za následek, že se zpozdily jarní práce. V době senoseče deštivé počasí, přesto suchá píce sklizena beze ztrát. V době žní pěkné počasí přispělo k včasnému ukončení žňových prací a svozu obilí. Úroda obilí a okopanin dobrá.

Polní práce

            Družstva i soukromě hospodařící zemědělci polní práce vykonali včas. Družstvo však nemělo dostatek pracovních sil, proto za spolupráce MNV byly organizovány pracovní brigády i z řad zemědělců, kteří měli svoje práce skončeny. Při polních pracích v družstvu vypomáhali po příjezdu ze svých pracovišť, také i v neděli.

            Zemědělci neměli zájmu pracovat v družstvu a říkali: „My jsme družstvo nechtěli, ať v něm pracují ti, kdo družstvo založili.“ Sýčkovali, že družstvo upadne, když vedoucí nejsou výkonní zemědělci. Předpověď jejich se však nesplnila. V živočišné a rostlinné výrobě dosáhlo družstvo dobrých výsledků. Své dodávky splnilo na sto procent, kdežto někteří zemědělci dodávky nesplnili.

Poměry politické a život v obci

            Politický život v obci řídila organizace Komunistické strany. Jinak politický život v obci byl klidný. Všichni lidé mají práci, vydělají si peníze a za ně si koupí co potřebují. Obyvatelstvo až na několik jednotlivců byla a je dosud nábožensky založeno. Možno říci, že se projevil nezájem o veřejnou činnost v obci.

            Svaz mládeže omezuje se jedině na taneční zábavy. O kulturní činnost nejeví zájem. Do obce dojíždí jednou týdně putovní kino z Gottwaldova a promítá filmy zábavné a poučné. Jako každoročně i letos uspořádána oslava „Mezinárodní den žen.“ Zasloužilé ženy a matky více dětí byly obdarovány dárky.

Správa obce

            Práce MNV spočívala v rozpisu dodávek a plnění dodávek. Dodávky rozpisovala zemědělská komise podle výměry půdy a skupin zemědělských závodů. Hospodaření obce provádělo se v rámci obecního rozpočtu po schválení rady MNV a pléna MNV. S rozpočtem byli seznámeni občané na veřejné schůzi.

            Příjem obce činí 110 000 korun.

Škola

            V době školních prázdnin byla provedena generální oprava školní budovy. Na střeše vyměněny špatné krovy a trámy. Stará krytina břidlice vyměněna za krytinu eternitovou. Postaveny nové komíny a provedeny klempířské práce na celé střeše. Na opravě školy má hlavní zásluhu ředitel školy František Macenauer, který se o školu stará s péčí řádného hospodáře.

            Školu navštěvovalo 142 žáků. Starší školáci 12ti let navštěvují měšťanskou školu v Bílovicích.