Právě připojeni - hostů: 126 
naves-02.jpg

Kronika rok 1943

dne .

ROK 1943

Dodávka drůbeže

             V únoru nařízená povinná dodávka drůbeže. Za tím účelem musel býti pořízen soupis drůbeže, hus, kachen a krůt. Dodávka drůbeže byla předpisována podle stavu drůbeže u chovatele. Do obce přijížděli sběrači, kteří drůbež odebírali. Za 1 kg živé drůbeže se platilo 20 korun.

Revise na obilí

            V únoru byla provedena náhlá revise na obilí. Do vesnice přišlo 8 kontrolorů, kteří téměř dům od domu prováděli přísné prohlídky při nichž bylo hledáno obilí.

            Kdo neměl splněnou dodávku obilí, byl předvolán na obecní úřad, kde na něm byla pod pohrůžkou dodávka vymáhána.

Pracovní povinnost

            V březnu proveden soupis mužů od 17 do 65 let a žen od 17 do 45 let za účelem splnění pracovní povinnosti. Soupis sloužil k evidenci a vybírání přebytečných pracovních sil ve všech pracovních odvětvích. Dělo se totální nasazování do práce převážně do válečného průmyslu.

Nálety

            S rostoucím nebezpečím leteckých útoků, byla v obci zřízena protiletecká obrana. Jejím velitelem byl Josef Kromsián č. 107. Do této obrany byli zapojeni i hasiči. Protiletecká obrana čítala 25 členů, včetně samaritní služby.

            Školení členů dělo se podle příruček a pokynů pro protileteckou obranu vydaných. Služba protiletecké obrany byla přenesena na 10 družstev, které mělo svého velitele. Velitelství protiletecké obrany bylo na obecním úřadě. Úkolem této obrany bylo poskytnouti spoluobčanům první pomoc při bombardování nepřátelskými letadly. Každé družstvo této složky bylo vybaveno hasícím nářadím, lékárničkou a plynovými maskami.

Kontrola drůbeže

            Provedena náhlá kontrola slepic jedním kontrolorem za asistence četnictva. Nadpočetné slepice uschovali lidé před kontrolou na různých místech. V jamách na brambory, v sudech a také je odnášeli v pytlích do pole. Kde byl zjištěn větší počet slepic jak byl přihlášený, chovatelé byli trestáni pokutou až do 1000 korun.

Pálení lihovin načerno

            Projevil se značný nedostatek lihovin. Hostinským byly lihoviny přidělovány v malém množství. Po lihovinách byla velká poptávka a ceny značně stoupaly, což přimělo mnohé lidi, že pálili líh načerno a z něho připravovali různé kořalky. Líh se pálil z melasy a žita v přístrojích, které si sami zhotovovali. Podomácku vyrobeným kořalkám se říkalo „samohonka“ nebo „lavorovica“.

Zákaz poslechu zahraničního rozhlasu

            Vydán přísný zákaz poslouchati zahraniční rozhlas. Aby tento poslech byl úplně znemožněn, majitelé rádiových přijímačů museli tyto odevzdati na poštovní úřad, kde byly z přijímačů vybrány krátké vlny. Avšak ani toto opatření nepomohlo, neboť radioamatéři vsadili do přijímače nové vlny a poslouchalo se načerno dál. Zahraniční rozhlas informoval české obyvatele o porážkách německých vojsk a utěšoval, že Německo bude poraženo.

            Při poslechu rozhlasu načerno bylo třeba dbáti bdělosti a největší opatrnosti, neboť poslech načerno byl velmi přísně trestán vězením ba i trestem smrti. Na potkání lidé vzájemně si sdělovali co hlásilo zahraničí. Z dobrých zpráv měli radost a z neúspěchu německých porážek ještě větší. Bujela šeptanda. Nikdo si nebyl jist, že nebude udán a zavřen, neboť i v naší obci byli slídilové, kteří sympatizovali s Němci a jejich brutální nadvládou. Lidé tohoto druhu utvořili v obci organizaci „Vlajka“. Činnost této organizace byla výlučně zaměřena na přátelství a podporu Němců. Tito lidé vyhrožovali spoluobčanům udáním německým úřadům. Každý se jich štítil a pohlížel na ně jako na zrádce českého národa. Byly to smutné časy.

            Dne 7. července byly prováděny odvody psů k vojenským účelům.

Uzavření mlýnů

            Dne 15. září byly uzavřeny mlýny a prováděly se kontroly na silnicích v autobusech a ve vlacích. U autobusů prováděly kontroly nenadálé. Každý vystupující byl důkladně prohlédnut. Mnohdy v autobuse zůstaly ležeti tašky a koše s tuky, vejci, moukou a různými předměty, aniž se někdo k nim hlásil z obavy, aby neplatil pokutu.

Nouze o kuřivo

            Nastala velká sháňka a nouze o kuřivo, což mělo za následek předražování tabákových výrobků. V domácnosti bylo dovoleno sázet 25 kusů tabákových sazeniček. Nezpracovaný tabák velmi chutnal pod názvem „domovina“.

Zavedení cen

            Na veškeré zboží byly vydány úřední ceny a nesměly býti nikým zvyšovány. Dodržování cen bylo kontrolováno úředními orgány jímž lidé říkali „ceňáci“. Avšak ani toto velmi přísné opatření nezabránilo tvoření se dvojích cen, ceny úřední a ceny načerno.

Kulturní činnost

            Kulturní činnost v této době poroby a útlaku nebyl vyvíjena, neboť ze strany německých úřadů byly kladeny překážky a pod tíhou dusivých poměrů v nichž se celý národ zmítal nebylo mezi mládeží ani dospělými lidmi zájmu a nějakou činnost kulturní. Pořádány toliko dožínky.

Zákaz chovu zvířectva

            V měsíci září vydán zákaz chovu drobného zvířectva. V důsledku tohoto nařízení nesměli bezzemci chovat králíky a drůbež. Opatřením tímto mělo býti docíleno úspory krmiva.

Počasí a úroda

            Tento rok byl teplý. Do konce března zaseto suché jaro, studený duben i květen. Od 18. do 21. srpna nejvyšší teplota za posledních 50 let a to 36 stupňů. Špatná úroda bramborů. Krásný podzim, hojně ovoce. Mírná zima až do vánoc.

            V tomto roce zemřelo 16 obyvatel a narodilo se 35 dětí.