Právě připojeni - hostů: 25 
naves-02.jpg

Kronika rok 1937

dne .

ROK 1937

Výstava Slovácka

            Velký kulturní význam pro celý kraj měla „Výstava Slovácka“ pořádaná od 20. června do 22. srpna 1937 v Uh. Hradišti. Hlavní výstaviště s četnými pavilony, bylo vybudováno na tržišti. Kromě toho bylo ještě vystavováno v těchto budovách. V budově obchodní akademie a v měšťanských školách.

            Pan prezident Dr. Beneš s chotí navštívili výstavu i město Uh. Hradiště v neděli dne 22. srpna. Do města přijeli 11:50 hod. před polednem. Desetitisíce mladých i starých Slováků, převážně v krojích přišli z celého Slovácka přivítat a pozdravit svého prezidenta i jeho choť. Vzácní hosté odjeli z města v 16:15 hod.

            Dne 14. září přišla smutná zvěst. První prezident Č.S.R T. G. Masaryk náš osvoboditel zemřel ráno ve stáří 87 let 6 měsíců a 7 dní. Celý národ prožíval hodiny úzkosti a smutku nad smrtí drahého prezidenta.

            V úterý dne 21. Září 1937 sledoval celý národ v němém bolu a smutku poslední cestu mrtvého svého Osvoboditele z hradu českých králů na tichý lánský hřbitůvek, kde mrtvé tělo prezidenta bylo uloženo vedle rakve jeho choti paní Charloty Masarykové.

            V den pohřbu prezidenta T. G. Masaryka byla uspořádána smuteční tryzna dne 21. září v 9 hod. ráno v hostinci u Brázdilů, za přítomnosti všech členů obecného zastupitelstva a starosty obce Sládka.

Úprava strže

            Na jaře započato s úpravou strže. Postaveny 4 hlavní a 2 vedlejší stavy z kamene. Práce ukončena na pozdim.

Jiné události

            Dne 27. 12. 1937 zemřel 82 letý Ferdinand Ondrůšek z č. 53, který byl v celém okolí znám pod přezdívkou „veliký Ondrůšek“ pro svoji tělesnou výšku. Měřil 220 cm. Vynikal svojí sílou. Unesl 250 kg.

            Týž den zemřel 65 letý Aug. Hlavačka z č. 172, který měřil 198 cm, tedy v jeden den měli pohřeb největší lidé z Mistřic.