Právě připojeni - hostů: 32 
naves-01.jpg

Kronika rok 1935 - 1936

dne .

ROK 1935 – 1936

V březnu radostně oslavovalo obyvatelsvo 85. výročí narození p. prezidenta T. G. Masaryka. Vesnicí byl uspořádán lampionový průvod za účasti členů obecního zastupitelstva, hasičů a velkého množství občanů.

V obecním hostinci přednesli žáci básně, zazpívali písně a sehráli výstupy. Velmi zdařilá slavnost zakončena čsl. hymnou.

Dne 19. 5. 1935 konaly se volby do národního shromáždění. Z politických stran obdržely hlasů:

                                                           Do poslanecké sněmovny:             do senátu:

Strana republikánská                                   102                                              88

Strana soc. demokratická                               26                                              20

Strana nár. sociál.                                           3                                                2

Strana komunistická                                       90                                              73

Strana lidová                                               318                                             267

Strana něm. soc. dem.                                     1                                             ----

Strana živnostenská                                       23                                               16

Strana fašistická                                            20                                               24

Strana nár. sjednocení                                   63                                               48

Tomáš G. Masaryk odstoupil z úřadu funkce prezidenta

            V sobotu dne 17. Prosince 1935 v poledne oznámil pan prezident T. G. Masaryk na zámku v Lánech předsedovi vlády Janu Malypetrovi a předsedovi senátu Dr. Františku Soukupovi, že se vzdává úřadu prezidentského. Učinil tak tímto projevem:

            „Prezidentský úřad je těžký a odpovědný a vyžaduje proto plné šíly. Vidím, že nestačím a proto se ho vzdávám. Byl jsem čtyřikrát zvolen prezidentem naší republiky, snad to mi dává legitimaci, abych Vás poprosil a celý československý národ i spoluobčany národností ostatních, abyste při správě tohoto státu pamatovali na to, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Sám jsem si toho byl vždycky vědom. Potřebujeme dobrou zahraniční politiku a doma spravedlnost ke všem občanům, ať jsou kteréhokoliv národnosti.

            Rád bych Vám ještě řekl, že za svého zástupce doporučuji Dr. Beneše. Pracoval jsem s ním za hranicemi i doma s znám ho. Mám plnou důvěru, že vše půjde dobře a dá-li Bůh, budu se na Vás ještě dívat, jak to vedete. Vás, pane předsedo, prosím abyste mou rezignaci vzal na vědomí a zařídil co je třeba“.

Dr. Edvard Beneš prezident republiky

            Dne 18. Prosince byla vykonána ve Vladislavském sále na Hradčanech volba presidenta Beneše, při níž za 440 hlasů bylo 340 pro E. Beneše.

            Tedy presidentem republiky byl zvolen Dr. Edvard Beneš, který byl hodným nástupcem prezidenta Osvoboditele

Úprava strže

            Hrazení bystřin se sídlem v Bojkovicích, započalo upravovati místní strž. Provedeny výkopy na stavbu příčních hráz a postaveny 4 stany. Obec obdržela na úpravu strže subvenci v částce 200000 Kč.