Právě připojeni - hostů: 31 
vystavba-vodovodu-25.jpg

Kronika rok 1933 - 1934

dne .

ROK 1933

Světová krize

            Světová krize trvá v neztenčené míře, ba ještě více doléhá na dělnictvo. Ze sezonních dělníků našlo práci jen malý počet, neboť stavební ruch není téměř žádný. Soukromé podnikání ustalo. Těm nejpotřebnějším dělníkům jsou vydávány 10 Kč poukázky na podporu v nezaměstnanosti, na něž bylo možno v obchodě vybrati zboží.

            Zjevem této doby jest skvělý výsledek půjčky práce, na níž bylo upsáno do konce června přes 2000000 Kč.

Počasí a úroda

            Počasí bylo horké a suché. Málo vody. Úroda obilí velmi dobrá, zemáků prostřední. Píce pro dobytek málo.

Zakoupení sochy do kaple

            Sdružení katolické Omladiny zakoupilo do místní kaple sochu sv. Teresičky. V den svěcení sochy uspořádána velká slavnost. Sochu při polní mši svaté posvětil Dr. Klement Žůrek, misionář z Bílska u Litovle, který ve vesnici po 3 dny konal misie.

ROK 1934

Obilní monopol

            Vládním nařízením z 13. 7. 1933 zaveden obilní monopol. Výkupem a prodejem obilí pověřena vládou ČSL, výhradně Čsl. obilní společnost, jíž jsou zemědělci povinni prodávati obilí.

            Výkupní ceny obilí za 1 q jsou pro tento rok stanoveny následovně:

pšenice 167 K4S, žito 133 Kč, ječmen 135 Kč, oves 119 Kč.

            Účelem obilního monopolu jakož i vládou nařízením omezení chovu prasnic a vepřového dobytka, jest zvýšiti ceny zemědělských produktů a masa a tím finančně pomoci zemědělcům.

Počasí a úroda

            Rok tento byl velmi suchý. O vodu byla velká nouze. Následkem sucha je úroda obilí, zemáků a píce malá.

Požár

            Dne 7. září o 9 hod. večer, vyhořel dům č. 68 a současně shořel autobus Antonínu Šnajdarovi. Majitel autobusu Antonín Šnajdar utrpěl těžké popáleniny a musel býti odvezen do nemocnice. K požáru došlo následkem výbuchu benzínu v autobuse.