Právě připojeni - hostů: 41 
naves-02.jpg

Kronika rok 1931 - 1932

dne .

ROK 1931

Sčítání obyvatel

            V prvním týdnu ledna bylo v obci provedeno sčítání lidu. Dle provedeného sčítání mají Mistříce 250 čísel a 1232 obyvatel.

            Počasí bylo drsné z jara, žně počaly v červnu, obilí se urodilo málo. Brambor a jiných okopanin úroda slušná.

Výstavba silnice

            V tomto roce vybudovala si obec za přispění ministerstva sociální péče obecní silnici kolem humen do Štěp a na Žlébku, nákladem 120000 Kč. Obci dán příspěvek min. soc. péče 20000 Kč.

Jiné události

            Dne 10. Dubna 1930 utopila se 17 letá Josefa Janková z č. 112 ve studni „Skalka“. Jmenovaná byla 5 sní pohřešovaná. Její mrtvola byla nalezena lidmi při čerpání vody.

ROK 1932

Světová krize

            Tato krize trvá již druhý rok a pociťuje ji i naše obec. Trpí rolníci, neboť polní hospodářství stalo se pro nízké ceny hospodářských výrobků a dobytka málo výnosným. Dělníci, kterých je ve zdejší obci třetina, nemůže nalézti práci, nejen v Moravské Ostravě, ale i v jiných místech kam za prací dojížděli, ale i ve Zlíně v Baťových závodech kam denně dojížděly 2 i 3 autobusy dělníky přeplněné.

            Někteří dělníci a řemeslníci nenašli nikde práci a dostávali podporu v nezaměstnanosti 10 Kč týdně. V mnohých rodinách se uhostila nouze, v jiných i bída.

Baťa zemřel

            Dne 12. Července přišla do naší vesnice smutná zpráva. Tomáš Baťa se dnes zřítil s letadlem a zabil se. Zvěst tato ohromila celý kraj, neboť tak tragicky zahynul ten, který povznesl celý kraj k blahobytu z nepatrných prostředků vybudoval svoje ohromné závody ve Zlíně, největší obuvnické závody světa.

Volby do obecního zastupitelstva

            Oprávněných voličů bylo 594, z nichž k volbě se dostavilo 581 voličů. Z kandidujících stran obdržely:

                                                             Hlasů:                         mandáty:

Strana nár. demokratická                           107                              3

Strana Ošívkova pokroková                       138                               5

Strana lidová (malorol.)                              62                               2

Strana lidová domkařů                                38                               1

Strana lidová                                              97                              3

Strana republ. s domovinou                        35                               1

Strana komunistická                                  44                                1

Strana lidová dělnická                                57                               2

            Starostou byl zvolen Vojtěch Sládek. Radními: Ignác Ošívka, František Elfmark, Antonín Tichoň a Josef Luběna.

Počasí – úroda

            Zima byla mírná. Léto horké a suché. Úroda obilí, okopanin slušná. Sena jetele a vojtěšky narostlo málo. Otav nebylo. Zásoby píce pro dobytek jsou malé.

Jiné události

            Dne 30. Června utonul při koupání v řece Moravě 23 letý František Ondrůšek z č. 162. Jeho pohřbu se zúčastnilo na 3000 osob i ze vzdálenějšího okolí.