Právě připojeni - hostů: 44 
naves-01.jpg

Kronika rok 1919

dne .

ROK 1919

            V tomto roce projevoval se značný nedostatek všech potravin, šatstva a jiných předmětů denní potřeby. Stísněné hospodářské poměry vyvolané 4 letou válkou pomalu přecházely do normálního života.

Kolkování peněz

Během války bylo dáno do oběhu mnoho peněz, které lidé shromažďovali. Aby bylo zabráněno inflaci peněz, vydáno nařízení o povinném kolkování peněz. Kolkování peněz prováděla berní správa tím způsobem, že na papírové peníze byly nalepovány zvláštní známky pro ten účel zhotovené. Všechny peníze se musely odevzdati na berní správu. Kokované peníze měly poloviční hodnotu. Někte na berní správu. Kokované peníze měly poloviční hodnotu. Někteří lidé měli tolik peněz, že z obavy aby nebyli označeni jako váleční keťasi, nepředložili všechny ke kolkování.

Počasí a úroda

            Počasí bylo velmi nepříznivé. V době senoseče přišly velké deště a zátopy. Mnoho píce se zkazilo. Ve žních rovněž velké deště. Porůstlo téměř všechno obilí. I podzim deštivý.

            Obec zakoupila nový pohřební vůz za 7000 Kč. Obecní zastupitelstvo ujednalo, aby za používání pohřebního vozu byl vybírán poplatek 30 korun.

            Rozprodán obecní pozemek v trati na „Větřáku“ na stavební místa, kde byla postavena nová čtvrť obytných domků.

            Z milodarů občanů zakoupen do kaple nový zvon. Svěcení zvonu vykonal Dr. Inocenc Obdržálek, farář v Bílovicích.

            V roce 1926 koupila obec od Jana Poláška hostinec za 115 000 Kč.

            Vybudována obecní silnice ve Štěpách a Zahumny.

            V tomto roce postaveno 12 obytných domků. Náklad na vybudování jednoho domku činil 25 000 korun.