Právě připojeni - hostů: 20 
naves-02.jpg

Kronika rok 1894 - 1896

dne .

ROK 1894 – 1896

Návštěva církevního hodnostáře

            V roce 1894 v měsíci červnu odbývala se ve farnosti generální visitace jeho excelence arcibiskupem Olomouckým Th. Khonem. Žákyně Františka Malinová uvítala ho za obec Mistřice.

Volba do obecního zastupitelstva

            V roce 1895 byla provedena volba obecního zastupitelstva. Volba byla potvrzena po zamítnutí rekursu, který vedli přívrženci israelity Mořice Koppersteina.

Starostou byl zvolen:                        Malina Josef č. 20

Za I. radního:                         Malina Ignác č. 84

Za II. radního:                        Šnajdar František č. 78

Za III. radního                         Hromeček Josef č. 11

Počasí a úroda

            Rok 1896 byl velmi deštivý, zvláště v době žní. Porůstlo téměř všechno obilí. Byla neúroda, což mělo za následek, že 1 kg mouky se prodával za 20-22 krejcarů.

            V tomto roce bylo rozprodáno několik čtvrtlánů.