Právě připojeni - hostů: 117 
naves-02.jpg

Kronika rok 1890 - 1891

dne .

ROK 1890 – 1891

Soupis obyvatel

            V roce 1890 čítala obec 191 čísel a měla 966 obyvatel. Z toho 446 mužů a 520 žen. Z tohoto počtu obyvatel umělo čísti a psáti 345 mužů a 384 žen. Negramotných bylo 184.

Počasí a úroda

            V tomto roce bylo dne 29. června velké krupobití, které zničilo téměř všechnu úrodu. Následkem toho nastal velký nedostatek. Postiženým občanům byly zdarma přidělovány potraviny všeho druhu.

            V roce 1891 byla hojná úroda, což umožnilo občanům, že započali opravovati žleb. Sesůvala se půda na březích žleba, čímž byly ohroženy domky. Aby se zabránilo většímu nebezpečí, vybudovány příční hráze z dřevěných pilot a kamení.

            Na gruntě v č. 13 hospodařil František Bilavčík, který měl za manželku Uršulu Hromečkovou. Jmenovaný při vození hnoje na pozemku Padělek na Větřáku nalezl v zemi zakopaný kotel peněz. O jaké peníze se jednalo, nebylo možno zjistil.