Právě připojeni - hostů: 53 
naves-01.jpg

Kronika rok 1886

dne .

ROK 1886

Zakoupení sochy do kaple

            Dne 4. února usneslo se obecní zastupitelstvo na své schůzi, zakoupiti do místní kaple sochu sv. Floriána. Na její zakoupení darovali členové zastupitelstva obnos 5 zlytých, které dostali darem jako zpropitné od cukrovaru v Uh. Hradišti.

Stanoven plat starostovi

            Současně stanoven plat starostovi obce, 100 zlatých ročně, písařovi 50 zlatých a dvěma radním 10 zlatých. Zvončařovi a hotařovi každému 4 zlaté. Odměna členům zastupitelstva za úřední úkony 40 krejcarů denně.

            Ujednáno zakoupiti z obecní pokladny noviny, které mají být uloženy u starosty obce, kde si je může každý občan přečísti.

Pasení dobytka

            Dovoleno pásti dobytek na obecních pozemcích jenom pololáníkům čvrtníkům a podsedníkům. Každý musí zaplatit z jednoho kusu dobytka do obecní pokladny 1 zlatý. Domkaři a chalupníci pásti nesměli.

            Dobytek se pásl na obecním pozemku pod Vinohrady a v Súhradech. V pozdějších letech pásl se i vepřový dobytek. Pásti mohl kdo chtěl. Pastýře volilo obecní zastupitelstvo.