Právě připojeni - hostů: 40 
naves-02.jpg

Kronika rok 1866

dne .

ROK 1866

            Dne 19. července přitáhlo do vesnice pruské vojsko, které se ubytovalo ve vesnici. Obyvatelé před příchodem vojska ze strachu stěhovali se i  dobytkem do lesů. Na vozy nakládaly potraviny a různé cenné věci, aby je uchránily před vojskem. Jiní zase vykopaly v zemi skrýše, kde uschovali hlavně obilí.

            Prušáci zle řádili ve vesnici. Brali lidem dobytek, drůbež a vše co bylo k jídlu. Jejich příchodem byla do vesnice zavlečená nakažlivá choroba „cholera“, na kterou zemřelo mnoho lidí.

Obecní zvonička

            Před rokem 1883 měla obec zvoničku před domem č. 72 a dodnes se zachovala přezdívka u Maliny od zvonka.

Stavba kaple

            Se stavbou kaple bylo započato v roce 1874 a prováděla se z milodarů občanu za starosty Františka Bilavčíka č. 30.

            Následkem velkého požáru v roce 1874 byla stavba přerušena a teprve v roce 1883 dostavena.

            Na stavbě kaple pracovali zedníci Chlápal František, Žiška Karel, Malina Martin, za dozoru Fabiána Janoty.

            V roce 1915 byl do kaple pořízen nový oltář, který obstaral farář Inonc Obdržálek z Bílovic. Svěcení oltáře provedl probošt Dr. Stojan, pozdější arcibiskup v Olomouci. Malbu provedl malíř Kubíček z Uh. Hradiště. Sochu Panny Marie na hlavní oltář darovala rodina Ignáce Lysoňka z č. 145.

            Na místě dnešní kaple stávala malá kaplička pokrytá šindelem, kterou postavila svým nákladem rodina Švecova.

            Na místě, kde jest dnes zemědělská usedlost patřící Cyrilu Bilavčíkovi č. 87, stával v dřívějších dobách vodní mlýn. Při kopání v humně byly nalezeny 2 mlýnské kameny, což potvrzuje, že mlýn tam byl.

            Kdy tento mlýn zanikl, nebylo možno zjistit.

            Před rokem 1850 byl v č. 146 hostinec, jehož majitelem byl František Žiška.