Právě připojeni - hostů: 52 
vystavba-vodovodu-25.jpg

Kronika rok 1949

dne .

ROK 1949

Správa obce

            Místní národní výbor při plánování výstavby obce zařazuje do plánu poříditi v obci místní rozhlas a založiti sad ovocný na obecním pozemku v Súhradech na ploše 1 ha.

            Členství v Národním výboru se vzdal Jaroslav Šimek a Ignác Šuranský č. 5, takže MNV má 16 členů.

Hospodářské poměry

            Pěkné jarní počasí umožnilo včas vykonati polní práce. I v době žní pěkné počasí. Urodilo se málo ječmene. V době kdy ječmeny vymetaly bylo sucho a proto ječmeny zaschly. Ostatního obilí úroda slušná, jakož i okopanin.

            Se zemědělci upisovány výkupní smlouvy, podle nichž jsou zemědělci povinni prodati veškeré zemědělské výrobky k nimž se zavázali podpisem výkupní smlouvy. Těm zemědělcům, kteří splnili své dodávkové povinnosti dovoleno volně na trhu prodávati máslo, mléko, tvaroh a vejce. Za 1 kg másla se platilo 300 korun, za 1 l mléka 10 korun, za 1 kg tvarohu 80 korun, za 1 vejce 10 korun a za 1 kg sádla 500 korun.

            V měsíci říjnu uvolnila vláda z přídělového řízení chleba, mouku, mlýnské výrobky a brambory.

            Za 1 kg pšeničné mouky hrubé se platilo 13 korun, před uvolněním se platilo 7,50 korun. Ceny ostatních potřeb nebyly zvýšeny.

            Zaveden volný trh (bez lístků) všech předmětů denní potřeby.

Tabulka ukazuje rozdíl mezi cenami na lísky a cenou na volném trhu:

 

Ceny potřeb na lístky

Kčs

Na volném trhu

Kčs

1 kg hovězího masa

54

150

1 kg vepřového masa

60

240

1 kg telecího masa

46

200

1 kg salámu

60

250

1 kg šunky

80

500

1 kg sádla

93

450

1 kg másla

80

380

1 kg cukru

15

250

1 kg cukroví

120

200

        čaj

1 500

2 000

        Káva

1 200

textil

Panské šaty

2 500

5-10 000

Panská košile

240

2 000

1 m plátna

40

250

Panský zimník

3 000

10 000

Panský svrchník

2 500

8 000

Dámské šaty

1 800

5 000

 

 

Sociální poměry

            Dělnictvo je plně zaměstnáno. Denně dojíždí do práce do Gottwaldova (130), do Napajedel (60), do Uh. Hradiště (45) dělníků.

            Průměrný výdělek dělníka činí 3 500 korun měsíčně.

            Sociálním pojištěním o chudé a přestárlé je náležitě postaráno. Chudým a přestárlým na podporách v tomto roce vyplaceno v naší obci přes půl milionu korun.

Veřejný život

            V neděli 15. května odhalení pamětní desky Josefu Bilavčíkovi č. 229, který byl v době okupace nacisty umučen. Ráno soužena v místní kapli mše svatá dp. Farářem Běhalem z Bílovic. Odpoledne o 2 hod vyšel průvod s hudbou od hostince julia Brázdila k domu Josefa Bilavčíka. Projev učinil předseda válečných poškozenců Drozd z Hodonína. Členové Svazu české mládeže sborově recitovali básně. Této pietní slavnosti zúčastnili se členové MNV.

Zdravotní poměry

            Poměry zdravotní v obci dobré. Konáno několik zdravotních přednášek o nichž se jevil mezi občany zájem.

Jiné události

            Dne 21. ledna konala se ve škole vzpomínka 25. výročí úmrtí bojovníka za osvobození dělnické třídy V. I. Lenina.

            V listopadu oslava 70. Narozenin J. V. Stalina. K jeho narozeninám zaslána zdravice, kterou podepsali téměř všichni občané.

            Dne 24. prosince utrpěl u výkonu svého povolání Petr Veselský č. 191 smrtelný úraz, kterému dne 28. Prosince podlehl. Jmenovaný byl zaměstnán v jarošovském pivovaru jako závozník. Týž den rozvážel nákladním autem pivo v okolních vesnicích. Nákladní auto řídil šofér Foltýn z Topolné. Odpoledne přijeli s vozem do mlýna Františka Hrabce v Nedachlebicích, kde žádal Foltýn o slivovici. Hrabec, vida šoféra opilého, slivovici mu nedal. Foltýn v rozčilení odjel autem značnou rychlostí ze dvora mlýna. Na mostě přes potok vrazil autem do zábradlí, které povolilo a vůz i s nákladem se zřítil do potoka asi 3 m hlubokého. Veselský, který seděl s řidičem, byl autem přimáčknut k zemi a utrpěl smrtelné zranění. Zlomeninu páteře, měl promáčknut hrudník a polámány údy.

            Následkem těžkého zranění zemřel v Oblastní nemocnici v Uh. Hradišti, kam byl převezen. Veselský byl stár 22 let a zanechal po sobě 1 rok staré dítě.

Zákon o rodinném právu

            V měsíci prosinci vydán zákon o rodinném právu, který obsahuje základní ustanovení týkající se práva manželského, a proto se dnem 1. ledna 1950 zavádí forma Občanského sňatku. Matriky povedou orgány lidové správy (matrikáři), sňatky budou uzavírány u Místního národního výboru. Pro obec Kněžpole, Javorovec a Misřice zřízen matriční obvod v Mistřicích. Sňatková síň zřízena v budově MNV. Její vybavení vyžádalo si nákladu 45 000 korun, což bylo hrazeno ze státní pokladny.

Sběr surovin

            Školní mládeží prováděn sběr odpadových hmot pro náš průmysl.

Stav hospodářského zvířectva

koně

Hovězí dobytek

Vepřový dobytek

koz

Drůbeže

58

490

620

164

1752

Dodávky

            Podle výkupních smluv uzavřených se zemědělci bylo vykoupeno a pro veřejné zásobování dodáno:

Pšenice                                 238 centů

Žita                                         192 centů

Ječmene                               262 centů

Brambor                                688 centů

Vajec                                      99 902 kusy

Podnebí a úroda

            Tento rok byl převážně suchý, ale úrodný. Dostatek píce umožnil zvýšiti chov dobytka. Dobrá úroda brambor.

            V tomto roce zemřelo 13 občanů a narodilo se 18 dětí.