Právě připojeni - hostů: 57 
naves-02.jpg

Kronika rok 2016

dne .

ROK 2016

Úvod

            Rok 2016 byl z pohledu světových událostí, ale i těch tuzemských velmi bohatým rokem. Evropu nejvíce trápila „uprchlická krize“, kdy počet žadatelů o azyl v Evropě přesáhl milion žadatelů. Často šlo o lidi bez dokladů a situace nebyla a není plně pod kontrolou. Evropu také překvapilo vystoupení Velké Británie z EU.

            Opět došlo také k teroristickým útokům v Belgii, Francii i Německu, kdy při útocích zahynulo či bylo zraněno mnoho osob.

            Pro svět bylo také překvapením zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA, který původně zaostával za svojí protikandidátkou Hillary Clinton.

            Jednoznačně největší a nejvýznamnější událostí je zavedení Elektronické evidence tržeb od 1.12. 2016, kdy byla spuštěna první etapa, která bude v dalších etapách spuštěna i v roce následujícím.           

Počasí a úroda

            Rok 2016 byl dle počasí z dlouhodobého pohledu teplý, ale ne tak výrazně jako předešlé roky 2015 a 2014. Také srážkově byl rok 2016 na úrovni dlouhodobého průměru. Vyloženě studené a mrazivé dny byly zaznamenány v polovině ledna a na začátku května. Nezvyklé teplo bylo na přechodu ledna a února.  Nejsušší období bylo jaro, které kompenzoval deštivější červenec. Sušší období se vyskytlo také v srpnu a v září.  Krátkodobé extrémy se vyskytovaly během roku různě, nejzajímavější byl pokles ranní teploty v srpnu jen na 10 0C.

Lze tedy říci, že i přes určité povětrnostní extrémy, které zaznamenáváme každý rok, se rok 2016 do historických tabulek nijak zvlášť významně nezapsal. Nezažili jsme nic, co by zůstalo v paměti, tak jako v minulosti povodně, sněhové kalamity nebo dlouhotrvající či mimořádná tropická vedra. A to je vlastně dobře, protože zapamatovatelné extrémy většinou nejsou ničím příjemným.

            Slabá úroda byla ovlivněna jednak jarním mrazíkem při kvetení a to obzvláště peckovin jako jsou meruňky, švestky či třešně, ale také u jabloní a některých druhů hrušní. Co nepomrzlo na jaře, to v období kvetení pokazily deště, kdy nedošlo k řádnému opylení.

 

Demografický vývoj obyvatelstva

 

            K 31. 12. 2016 měla obec Mistřice 1166 obyvatel.  K trvalému pobytu se přihlásilo 15 občanů, 30 občanů se odhlásilo.

Narodili se:

Rostislav Vaněk                                         

Sofie Hlůšková

Dominik Staňa

Adam Sviták

Tomáš Zábojník

Jiří Ondruška

Ema Bilavčíková

Tabita Dudová

 

Rozloučili jsme se:

Lubomír Hanáček

Anna Jančová

Marie Vaňková

Miroslav Štěrba

František Ošívka

Antonín Kadlčík

Petr Hanáček

Ludvík Trojek

Marie Sedlářová

Antonín Vlk

 

Úprava obce

 

-       Počátkem roku 2016 byla dokončena rekonstrukce výtlačného vodovodního řádu, provedena společností Slovácké vodárny a kanalizace a.s., které vybudovaly dvě vodovodní přípojky pro rodinné domy, následná rozšíření a oprava kanalizace směrem k družstvu a vybudování dvou horských záchytných dešťových vpustí.

-       Provedení rekonstrukce místní komunikace k zemědělskému družstvu AGRI-M Mistřice. V rámci stavby se vybudovala kanalizace, opěrná zeď, chodník a komunikace. Také vybudování nového sběrného místa pro třídění a ukládání odpadů, oprava kanalizace a celková úprava okolí „u pumpy“. Celkové finanční náklady byly Kč 6.488.982,-, z toho poskytl milion korun finanční podporu Zlínský kraj a Kč 300.000,- poskytlo AGRI-M Mistřice. Zhotovitel díla byla firma SVS CORRECT s.r.o. Bílovice.

-       V průběhu letních prázdnin byla v ZŠ Mistřice provedena rekonstrukce sociálního zařízení s vybudování hygienického koutu v I. patře školy. Celkové náklady činily Kč 450.000,-.

-       Pro ČZS Mistřice byly vykoupeny pozemky v areálu AGRI-M, za účelem zřízení školky ovocných stromků. Pozemek byl oplocen  dvěma vstupními bránami.

-       SDH získal dotaci od Zlínského kraje ve výši Kč 30.000,- na pořízení a modernizaci zásahové jednotky.

-       Ve výši Kč 125.000,- byla provedena oprava místní komunikace v Javorovci.

 

Školství a kultura

            Začátkem roku 2016 proběhlo Tříkrálové koledování. Vybráno bylo celkem Kč 35.263,-.

            V sobotu 20. února pořádal Spolek rodičů z Mistřic ve spolupráci se ZŠ Mistřice „Rodičovský ples“ od 20 hod na sále v pohostinství U Knotů. K tanci a poslechu hrála skupina Kokteil band, na programu byla polonéza žáků ZŠ s předtančením dětí z tanečního klubu Rokaso.

            Spolek rodičů z Mistřic pořádal také v sobotu 12. března „Maškarní rej“ s Davidem Vacke – hercem Slováckého divadla od 15 hod v sále pohostinství U Knotů. Masky měly vstup zdarma.

            Dále pořádal Spolek v neděli 20. března od 15 hod „Velikonoční čarování“ na sále U Knotů. Na programu byla ukázka zdobení vajíček pod odborným vedením, pletení velikonoční pomlázky a tvoření velikonočních dekorací.

            V pátek 1. dubna se konal již 7. ročník ochutnávky vín od 19 hod v pohostinství U Knotů za poslechu cimbálové muziky Mladý Včelaran a vystoupily také Mistřické frajárky.

            Klub maminek připravil na konec dubna Pálení čarodějnic. Počasí akci přálo. Setkání proběhlo na Tančáku, kde si všichni společně zasoutěžili, zatancovali a opekli špekáčky. Každý obdržel soutěžní lístek a plnily se úkoly. A tak děti jezdily na koloběžkách, kopaly do fotbalové brány, skákaly do dálky, malovaly, zpívaly, skládaly a hrály na hudební nástroje. Za splněné úkoly poté děti obdržely odměnu. Vystoupila děvčata ze ZŠ Mistřice se svým tancem a mnozí se k nim připojili. Poté byl zapálen oheň a opékaly se špekáčky, taneční rej pokračoval dál.

            Ročník 1998 se ujal 30. dubna stavění máje, které započalo ve 13 hod odchodem od OÚ pro vršek ke Kateřině Kolkové a poté se i s vrškem přesunuli na náves, kde byl za doprovodu Staroměstské kapely máj postaven. Od 20 hod začala májová veselice v pohostinství U Knotů za hudebního doprovodu kapely Madet.

            Spolek rodičů z Mistřic pořádal 29. května na Tančáku zábavnou show pro kluky a holky ze školy i školky s kouzelníkem Jakubem Koubským. Kouzelník MAX MAGIC a jeho kamarádka Jája ve svém pořadu Maxparáda si společně s dětmi užili mnoho zábavy a legrace při čarování, soutěžení a tančení. Pro děti zde byl připraven skákací hrad, cukrová vata či malování na obličej.

            Klub maminek připravil na středu 8. června od 17 hod na Tančáku „Taneční odpoledne“ pro malé i velké, šlo především  o  pohyb a tancování. Nechyběly ani soutěže a hry.

            TJ Sokol Mistřice pořádal 25. června Turnaj hráčů nad 35 let od 12 hod na fotbalovém hřišti.

            V pátek 1. července od 18 hod na Tančáku zajistil Spolek rodičů z Mistřic pohodové posezení a poslech se zlínskou bluegrassovou skupinou Podjezd s příjemnými písněmi v podání Radmily Janečkové.

            K ukončení prázdnin a příjemnému zahájení školního roku pořádal Spolek rodičů z Mistřic 4. září dvouhodinovou show s Jiřím Hadašem plnou kouzel, soutěží a dětské diskotéky.

            Krásné počasí a veselá nálada provázela již 14. ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, konajících se ve dnech 10. a  11. září. Slavnosti nabízely mimo jiné ukázky lidových tradic na Slovácku, dobré víno, pestrost lidových krojů, písní a tanců či různé gurmánské speciality. Také naše obec se Slavností vína zúčastnila a poprvé zde v programu vystoupily Mistřické frajárky s cimbálovou muzikou Oskoruša a sklidily velký úspěch.

            Tradiční Slovácké hody se konaly ve dnech 1. a 2. října. Sobotní program započal vázáním šátků na OÚ, následoval sraz krojové mládeže u kaple, žehnání práva v kapli, povolení hodů a obchůzka po obci. Od 20 hod byla hodová veselice v pohostinství U Knotů za doprovodu dechové hudby Topolanka. V neděli proběhla slavnostní hodová mše svatá v kapli v Mistřicích a poté obchůzka obcí.

            OÚ Mistřice pořádal v neděli 4. prosince Vánoční jarmark a rozsvěcování vánočního stromu. Na jarmarku mohli lidé zhlédnout, ochutnat i zakoupit např. zabijačkové speciality od TJ Sokol, svařené víno od vinařů, kapry od rybářů, sušené ovoce a slivovici od zahrádkářů, medovinu a medové pečivo od včelařů, zvěřinový guláš od myslivců, čaj a koláčky od OÚ, domácí nudle paní Kovaříkové, vánoční aranžmá od paní Tománkové nebo polštářky a šité výrobky od chráněné dílny LIDUMILA s.r.o.

            U vánočního stromu nás svým vystoupením vánočně naladili žáci MŠ a ZŠ Mistřice, Mistřická schola, pěvecký sbor Mistřické frajárky a skupina Minaret z Topolné.

 

Sport a zábava

 

ČZS

            Rok 2016 byl pro ČZS plný nových událostí a akcí.  Začátkem roku proběhla výroční schůze, jíž se zúčastnil také přednášející Ing. Vaněk s prezentací pěstování rakytníku, muchovníku, borůvek, zimoleze, fíků a jiného drobného ovoce. S příchodem jara ČZS uspořádal dvě zajímavé odborné ukázky – 1. ukázka byla o řezu a roubování ovocných stromků u Františka Mikla. 2. ukázka – téma založení ovocného sadu u Libora Žáka. V dubnu se konal zájezd na prodejní zahrádkářskou výstavu Floria Kroměříž. V září pak navštívili prodejní květinovou výstavu v Rakouském Tullnu. Zajímavostí byla také odborná exkurze v ovocnářské školce ve Znojmě. Největší událostí roku 2016 bylo pro ČZS vybudování Školní zahrádkářské osady v prostorách pod novým sběrným dvorem. Během roku byly provedeny terénní úpravy, zbudováno oplocení a vstupní brána na pozemku. ČZS chce do budoucna také spolupracovat se ZŠ Mistřice, kdy si budou moci žáci v rámci výuky vypěstovat vlastní zeleninu či se pod odborným dozorem  učit sadařit. Na toto téma byla vedena přednáška pro žáky ZŠ. Konec roku byl zakončen prezentací u vánočního stromu.

 

SDH

            Nový rok začal výroční valnou hromadou, kde byla zhodnocena práce předešlého roku a navrhnuta činnost a práce na další období. SDH se spolu s majiteli hospody U Kameňa ujali pořádání  tradičního fašanku, do něhož se zapojilo přes třicet masek a do kroku hrála reprodukovaná hudba ze zapůjčeného automobilu. Večerní hudbu obstarala kapela Kotel.

            10. července uspořádal SDH na hřišti TJ již 27. ročník soutěže o putovní pohár starosty obce Mistřice. Účastnilo se 23 družstev mužů a 11 družstev žen. Domácí družstvo po nezdařeném pokusu a času 24,25 s skončilo na 16. místě.

            Na podzim proběhl sběr starého železa a papíru.  Papír byl předán škole, odevzdáním starého železa bylo přispěno na činnost sboru dobrovolných hasičů.

            Důležitou součástí SDH jsou mladí hasiči, jejichž hlavním vedoucím je Martin Schon a instruktorky Eva Bočková a Michaela Medková. Mladí hasiči se každoročně aktivně zapojí do hry Plamen, kde jsou plněny různé okruhy činnosti, v níž obsadili 8. místo.

            Soutěžní kolektiv mužů uspořádal ve vlastní režii první ročník noční soutěže. Při účasti 23 družstev skončilo domácí mužstvo na 2. místě s časem 17,51 s.

            Družstvo mužů se zúčastnilo celkem 20 soutěží ve 3 okresech a 4x obsadili medailové pozice.  V celkovém hodnocení PHL mužstvo nakonec obsadilo 7. místo.

            SDH se podařilo schválenými dotacemi z MŠMT pořídit hydrantový nástavec. Z „Nadace – Děti, kultura, sport“ získalo příspěvek na pořízení nových hadic. Od Zlínského kraje byla získána neinvestiční dotace ve výši Kč 30.000,- a s dofinancováním  OÚ z toho byla pořízena zásahová obuv, ochranné kukly, kalové čerpadlo s příslušenstvím, trhací háky, tlumiče, opasky a nastavovací žebřík.

            Byla dokončena a připravena tréninková a závodní plocha na pohárovou soutěž v areálu TJ.

 

TJ Sokol Mistřice, z.s.

            Mužstvu mužů se nepodařilo udržet v okresní soutěži a podzimní část nového soutěžního ročníku již hrálo základní třídu.

            Nedostatek dětí přinutil vedení TJ k vytvoření společného žákovského týmu s hráči Kněžpole. Také hráči dorostu posílili dorost v Kněžpoli.

            V průběhu prázdnin proběhla řádná valná hromada, bylo zvoleno nové vedení a dokončena registrace oddílu jako spolku s oficiálním názvem TJ Sokol Mistřice, z.s.

            Vedení podalo dvě žádosti na MŠMT – na realizaci závlahového systému na hrací plochu a dále na neinvestiční vybavení.

            V průběhu podzimu proběhly na hřišti údržbářské práce.  Za brankou byly na zábraně vyměněny tzv. kari sítě za sítě ze síťoviny, aby se neničily míče. Po skončení soutěže bylo hřiště podseto novou travní směsí.

 

            Již čtyři roky po sobě byla kapacita MŠ maximálně naplněna.  S padesáti dětmi paní učitelky zpívaly, cvičily, poznávaly přírodu, učily se novým věcem a také se účastnily různých akcí a soutěží. Např. v dubnu se děti zúčastnily Přehlídky pódiových skladeb ve Zlámanci, s rytmickou skladbou poté děti roztleskaly i diváky KC ve Zlíně na Zlínském škrpálku, babičky a dědečky na Besedě s důchodci či účastníky Dětského dne na návsi. Děti absolvovaly výchovný koncert Hradišťánku „Tady jsem rád“.  Již po 22. se na atletickém stadionu v Uherském Hradišti konaly Uherskohradišťské sportovní hry dětí mateřských škol, kterými vybraní předškoláci prezentovali také MŠ Mistřice. Na závěr školního roku děti absolvovaly výlet na zámek Milotice na Kyjovsku, kde děti tuto prohlídku absolvovaly v kostýmech. Mimoto se děti účastnily také různých výtvarných soutěží, za které také obdržely ocenění.

 

            Škola se zařadila do projektu „Ovoce a zelenina do škol“, kdy děti pravidelně každé pondělí dostaly zdarma balíčkový příděl ovoce a zeleniny.

            Ve škole proběhla beseda dětí se členy ČZS, kteří dětem povídali různé zajímavosti nejen o odrůdách, ale také o přípravě půdy, pěstování zeleniny, očkování ovoce atd. Děti se také účastnily různých akcí nejen v rámci školy, ale také v rámci školní družiny.

 

RŮZNÉ

-       Česká republika má nové jednoslovné označení Czechia, které se má používat v cizině.

-       V červnu 2016 silné přívalové deště způsobily záplavy v Evropě, nejkritičtější situace byla v Německu a ve Francii.

-       Královna Alžběta II. oslavila 90. narozeniny.

-       Ve věku 93 let zemřel bývalý izraelský prezident  a  nositel Nobelovy ceny za mír Šimon Peres.