Právě připojeni - hostů: 36 
vystavba-vodovodu-25.jpg

Kronika rok 2015

dne .

 

ROK 2015

Úvod

                Rok 2015 byl u nás v ČR rokem poměrně klidnějším. Ale děsivější situace byla v okolních státech, kdy v průběhu roku teroristé několikrát zaútočili na zcela nevinné lidi. Vždy zůstalo na místě spoustu mrtvých obětí, ať už se jednalo o útok v Paříži na redakci časopisu, útok v muzeu v Tunisku či atentát na ruské letadlo, které se poté zřítilo. Bojovníci tzv. islámského státu zajímali cizince, které klidně v přímém přenosu vraždili. Islámský stát představuje nový stupeň podoby islámského terorismu, který zachází ještě dál než síť Al-Káida. Také vytváří buňky a odnože v dalších zemích, takže udržuje strukturu sítě, a podniká nebo motivuje útoky i v zahraničních neislámských zemích, ale poprvé nekončí jen u rozvracení stávajícího režimu. Ovládl rozsáhlé oblasti na území Iráku a Sýrie, kde se vytvořil samosprávný celek se soudním a represivním systémem postaveným na přísném výkladu práva šaría, s vlastními ozbrojenými silami i řízenou ekonomikou, která je založena na exportu nelegálně vytěžené ropy a výběru daní. Využil touhy mnohých muslimů po společné zemi. Jasná ideologie obnovení chalífátu řízeného na základě práva šaría i značné úspěchy v bojích mu získaly mnoho příznivců, kteří přicházejí na území pod jeho kontrolou nejen z arabských a severoafrických zemí, ale i ze Západu nebo z Ruska. Mimořádná brutalita v podobě hromadných veřejných poprav lidí porušujících šaríu zastrašuje jeho odpůrce i obyvatele na územích, která ovládá. Jeho rostoucí moc a rozpínavost i sílící násilí v podobě sektářské nenávisti, etnických a náboženských čistek, poislámšťování, vyhánění a vraždění jinověrců a zotročování jejich žen, zejména jezídek, i brutální vraždy západních rukojmích vedly v létě 2014 k vytvoření široké mezinárodní koalice vedené Spojenými státy, která na Islámský stát útočí v Sýrii i v Iráku. Budeme schopni se tomuto v budoucnu ubránit?

 

Počasí a úroda

Rok 2014 si udržel prvenství nejteplejšího roku opravdu je krátce, neboť jej hned vzápětí pokořil následující rok 2015. Tento rok byl vyjímečný vysokou průměrnou roční teplotou vzduchu. Ani jeden měsíc v roku nebyl teplotně podnormální a prosinec byl nejteplejší v historii měření. Počet tropických dní, kdy teplota překročí 35 0C bylo 15. Nejvyšší teplota 37,5 0C byla naměřena 31. srpna, což je opravdu vyjímečné. Co se týká srážek, byl rok 2015 rokem podnormálním. Srážkový deficit byl citelný již od jara a přes léto se ještě značně prohloubil. Vydatné srážky v listopadu již tuto nepříznivou bilanci nenapravily.

Leden – velmi teplý, sněhu bylo málo. Vály silné větry, mrzlo málo. Únor – byl jediným trochu zimním měsícem. Objevil se i silný mráz, spadlo velmi málo vodních srážek, bylo více slunečních dní.  Březen – tentokrát opravdu jarní měsíc, sněhová pokrývka byla jen dva dny, slunce již hodně svítilo a hřálo. Duben – začal sice silným sněžením, ale záhy se oteplilo a započaté jaro pokračovalo. Květen – již přinesl letní teploty a ani letos jsme se  „ledových mužů“ nedočkali. Vyskytlo se jen několik slabých přízemních mrazíků. Červen – začal velkým teplem. Pak se na několik dní ochladilo, ale následující měsíce se proměnily v tropy. Červenec – horký a hlavně suchý měsíc. Srpen – byl vůbec nejteplejší a ještě sušší než-li červenec. Září – bylo teplotně normální, ale deficit vláhy se i nadále prohluboval. Říjen -  teplotně průměrný měsíc, kdy se konečně objevily i občasné srážky. Listopad – mimořádně teplý, ale zároveň i mimořádně vlhký. Četné byly i silné bouřky a větry. Prosinec – nepřirozeně teplý, srážek spadlo méně než obvykle a pro sněhu nebylo ani památky. Až na konci měsíce se ochladilo a na Silvestra dokonce mrzlo, místy padal sníh.

Vzhledem k opravdu suchému roku bylo toto znát také na úrodě a to nejen brambor, ale také cukrovky, kukuřice či slunečnice. U základních obilovin nemělo suché a teplé počasí v průběhu vegetace negativní dopad na úroveň sklizně.

 

Demografický vývoj obyvatelstva

Obec Mistřice měla k 31. 12. 2015 celkový počet obyvatel 1185. Přihlásilo se 19 občanů k trvalému pobytu a 14 občanů se odhlásilo.

 

Své „ANO“ si řeklo 8 párů:

Ondřej Talášek                     a         Lenka Čagánková  

Michal Dvořáček                   a         Zuzana Kopalová

Eva Haklová                         a         Antonín Dostálek

Michal Bilavčík                     a         Michaela Rozsypálková

Světlana Hubáčková            a         Erik Hofr

Barbora Haklová                  a         Tomáš Mach

Milan Trojek                         a         Ludmila Vymyslická

Lubomír Hubáček                a         Jarmila Malinová

 

Přivítáno bylo 9 nových občánků:

Vojtěch Lapčík                                 čp. 288

Jindřich Miloševský                               112

Jolana Zatloukalová                                40

Vilém Ondroušek                                   377

Ondřej Kotačka                                      448

Sofie Štěrbová                                         81

Josef Kroča                                            396

Jakub Knot                                             432

Adéla Žmolová                                       306

 

Navždy nás opustili:

František Bilavčík                            čp. 389

Blažena Habartová                               283

Marie Vaňková                                      351

Filoména Žižková                                 166

Ludmila Polášková                                 74

František Polášek                                 376

Jaroslav Hanáček                                   24

Marie Sklenářová                                 328

 

 

Úpravy obce

V roce 2015 se uskutečnilo:

-       geologické zabezpečení sesuvů a rekultivace pozemků „Hony“ Javorovec.

-       rekonstrukce pomníků padlých hrdinů I. a II. sv. války – část nákladů pokryla dotace z MO.

-       vybudováno nové dětské hřiště v MŠ Mistřice – část nákladů pokryla dotace z MMR.

-       vybudována parkovací plocha pro zdravotně postiženého syna manželů Hanáčkových v Javorovci.

-       rozšíření parkoviště v „Oboře“ Javorovec.

-       otevření sběrného dvora s kompostárnou.

-       provedena demolice obecního domu čp. 158 = havarijní stav.

-       vykoupení pozemků pro ZŠ Mistřice, na němž OÚ plánuje vybudování nové opěrné zdi za školou, také vybudování hygienického koutu a rozšíření tělocvičny ZŠ Mistřice.

-       dokončena rekonstrukce komunikace a kanalizace „Větřák“ větev A.

-       probíhající jednání v rámci přípravy studie na odkanalizování Javorovce, popř. vybudování čističky odpadních vod v Javorovci.

-       zpracování situační studie pro projektové dokumentace komunikací, kanalizací a vodovodů v obci.

-       výkup pozemků pro dopravní a technickou infrastrukturu pro komunikace (kanalizace, plyn a rozvody el. energie).

-       otevření přírodovědné naučné stezky pro 9 katastrech.

 

Naučná stezka: „Po hranici devíti katastrů“

Ve spolupráci obcí Mistřice, Bílovice, Hradčovice, Nedachlebice, Drslavice, Prakšice, Pašovice a Částkov a dále pak Lesů České republiky, s. p., a Muzea J.A.Komenského v Uherském Brodě a za odborné pomoci pamětníka a lesního hospodáře pana Aloise Martince z Hradčovic jako i dalších spoluautorů, občanů z okolních obcí , byla v roce 2015 dokončena a následně otevřena naučná stezka, která pod názvem „Po hranici devíti katastrů“ dává  jejím návštěvníkům možnost putovat po trase, jež je od pradávna v mapách též nazývána jako Vrchová cesta. V minulosti sloužící ke spojení měst Uherského Brodu s Uherským Hradištěm, případně s dalšími místy severní Moravy.  Na tuto naučnou stezku, dobře značenou i v dnešních turistických mapách, je možno se dostat z každé z výše uvedených obcí. K tomu dobře poslouží jednotné informační tabule, za tímto účelem v okolních obcích umístěné a následně i směrníky, vedoucí návštěvníky naučné stezky po historických a památných místech, na stezce ležících. Návštěvník naučné stezky tak může již na jejím počátku nad obcí Mistřice navštívit Bilavčíkův kříž – místo, kde podle historických pramenů měla probíhat bitva mezi vojsky českého krále Jiříka z Poděbrad a krále uherského Matyáše Korvína, svým průběhem a výsledky snad dávající vzniknout i tradici Jízdy králů, dodnes v tomto slováckém regionu, v obcích Vlčnov, Kunovice a Hluk, dodržované. Putovat kolem bílovského Hrubého boru nebo mohylových hrobů na nedachlebské straně se nacházejících a vypovídajících o osídlení této lokality již v dávné minulosti. Kolem jednoho z pramenů Hradčovského potoka, dále Prakšickou vrchovinou s její bohatou faunou a flórou, nedaleko jejího nejvyššího bodu, s názvem Rovná hora sahajícího do přírodní rezervace pod stejným označením. V řadě míst je stezka lemována hraničními kameny z doby vlády uherskobrodských pánů z Kounic, v 17. a 18. století. Památnými stromy, ke kterým např. patří hrušeň nad svatým Janem, na kú. Lhotka u Hradčovic více jak 250 let stará. Místy, odkud lze zamířit k nedachlebským rybníkům, do prakšických vinohradů nebo naopak k místu, kde stával  nad Částkovem Žižkův dub. Návštěvník poputuje i lokalitou nazvanou Vlčinec, podle označení, že právě zde měl být zastřelen poslední vlk na Uherskobrodsku. Z Vrchové cesty, po které se naučná stezka vine, je krásný výhled na sousední pohoří Chřibů s jeho hradem Buchlovem a s památnou Barborkou jako i na vzdálenější pohoří Bílých Karpat, s nejvyšší horou Velkou Javořinou. Naučná stezka „Po hranici devíti katastrů“ je dlouhá cca 9 km. Vede z obce Mistřice až do lokality Hrabiny nad obcí Pašovice, s možností využití státní silnice směrem do Uherského Hradiště nebo druhým směrem do Uherského Brodu, případně s odbočením přes Velký Ořechov na Luhačovice nebo i Zlín. Stezka vede většinou nenáročným, téměř rovinatým lesním terénem. Vhodná je i pro cykloturistiku. Je dobře značena a vybavena více jak desítkou naučných tabulí a informačních cedulí a směrníků, dávajících návštěvníkům naučné stezky nazřít a něco se dozvědět o místech často nedotčených moderní civilizací a nechat se okouzlit krásou historických i přírodních památek, ležících v těsné blízkosti domovů občanů okolních obcí a obou největších měst Moravského Slovácka.

 

Školství a kultura

Dne 10.1. proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Vybráno bylo celkem Kč 34.836,-. Tyto peníze jsou použity na přímou pomoc občanům v nouzi na Uherskohradišťsku a na sociální a zdravotní projekty Oblastní charity Uh. Hradiště – především na provoz Chráněného bydlení Ulita pro osoby se zdravotním postižením.

Tradiční Obecní ples se konal v sobotu 31. ledna v pohostinství U Knotů od 20 hod.

14. února byl sraz masek u OÚ ve 12 hod a poté následovala obchůzka po dědině společně se Staroměstskou kapelou. Od 20 hod. se konala zábava v hospodě U Kameňa, k tanci a poslechu hrála skupina V.S.P. BAND.

Dne 18. 3. byla otevřena nově zrekonstruovaná prodejna potravin Jednota – COOP. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci obce a popřáli družstvu Jednota – COOP hodně spokojených zákazníků. Jednota – COOP představila zástupcům obce velký sortiment nabízeného zboží pro občany Mistřice s přáním dobré vzájemné spolupráce.

10. 4. proběhl 6. ročník ochutnávky vín od 18 hod v pohostinství U Knotů. Za poslechu CM Mladý Včelaran bylo připraveno více než 90 vzorků vín z celé Moravy.

Ročník 1997 se zhostil 1. května Tradičního stavění máje. Odchod byl ve 13 hod od OÚ pro vršek k Marii Nepantové, odsud se přesunuli na náves, kde byl za doprovodu Topolanky a zdatného přispění mužských občanů Mistřic máj postaven. Večer se konala májová zábava na Tančáku se skupinou Madet.

Sbor pro občanské záležitosti se zhostil několikerého vítání občánků a v květnu již tradiční besedy s důchodci, poté ještě připravil setkání padesátníků.

Opět pod záštitou Občanského sdružení Čagan a ve spolupráci s OÚ se konal na konci května Dětský den se spoustou her a atrakcí pro děti, vše pod vedením bratrů Chabičovských.

První říjnový víkend patřil Slavnostem vína a otevřených památek. Ve slavnostním průvodu naši obec reprezentovalo asi 50 krojovaných spoluobčanů. Slavnostním průvodem začínaje a bohatým kulturním programem konče – celá akce probíhala za příjemného počasí a v dobré náladě.

Druhý říjnový víkend patří Tradičním Slováckým hodům s právem. Roli stárků na sebe vzali Michaela Šilhavíková a Ladislav Trojek. Po srazu krojovaných následovalo žehnání práva v kapli Nejsvětější trojice, odchod pro stárky, povolení hodů starostou obce a večer hodová muzika se Staroměstskou kapelou. V neděli následovala mše svatá a poté obchůzka obcí.

V pátek 23.10. pořádalo Občanské sdružení Čagan Lampiónový průvod obcí zakončený ohňostrojem. Od 18 hod se ubíral průvod od bývalé hospody „U Bernatíků“ směrem k návsi, kde proběhlo opékání špekáčků s teplým občerstvením.

Své zastoupení v pořádání různých akcí má také Občanské sdružení rodičů Mistřic, které se po změně zákona „proměnilo“ na Spolek rodičů Mistřic. 12.12 pořádal od 15 hod v pohostinství U Knotů Hrátky s čertem – dvouhodinová animační show kouzelníka Jirky Hadaše a jeho pomocníků, kteří pro děti připravili zábavné hravé soutěže.

V pátek 18.12. od 17 hod zprostředkovalo Besedu s PaedDr. Jiřím Jilíkem autorem knihy Žítkovské čarování, který zná veškerá povídání o Bílých Karpatech.

32.12. Spolek uspořádal Silvestrovský pochod na rybníky v Javorovci s opékáním špekáčků.

V neděli 6.12 se konal Vánoční jarmark a rozsvěcení vánočního stromu od 15 hod na návsi. Připraveny byly zabijačkové speciality od TJ Sokol Mistřice, svařené víno, prodej kaprů, sušené ovoce, slivovice, medovina, medové pečivo, zvěřinový guláš, čaj a koláčky, domácí nudle, vánoční aranžmá, polštářky a šité výrobky z keramiky. Vše doprovázel program vystoupení žáků MŠ a ZŠ, Mistřická schola, pěvecký sbor Mistřické frajárky a Topolští muzikanti. Akce byla zakončena ohňostrojem.

 

Sport a zábava

SDH Mistřice

            Po pěti letech proběhla výroční valná hromada, tato byla zároveň volební. Byl zvolen sedmičlenný výbor sboru a tříčlenná kontrolní a revizní komise. Starostou sboru byl opět zvolen Martin Schon. Na post prvního velitele a náměstka starosty byl zvolen za odstoupivšího  Františka Abrháma Zbyněk Magdálek. SDH se aktivně podílelo na přípravě akce Fašank. SDH se také snažilo a snaží o výchovu svých následovníků, družstvo mladých hasičů se zapojilo celoročně do hry Plamen. Nejaktivnější bylo však družstvo mužů, které závodilo na 34 soutěžích v pěti okresech. Družstvo obsadilo 7 x 1. místo, 5 x 2. místo a 3 x 3. místo.

            Svou smysluplnost prokázalo SDH také při zásahu požáru půdních prostor domu čp. 315 v Javorovci. Ke zranění osob nedošlo, plameny ale napáchaly materiální škodu. Na místě zasahovaly nejen jednotky SDH Mistřice, ale také jednotky z Bílovic, Uh. Hradiště a Kunovic. Příčinu požáru vyšetřovali policisté i hasiči.

Myslivecké sdružení Kopec Mistřice

            Podzimní část roku bylo ve znamení honitby a lovu zvěře. V zimních měsících musí myslivci zajistit dostatek kvalitního krmiva pro zvěř spárkatou, zaječí i pro bažanty. Každý rok však také myslivci „bojují“ i s neukázněnými lidmi v přírodě, kteří nechávají volně pobíhat psi, dále vcházejí mimo trasy pro pěší, popř. neukáznění motorkáři, kteří ruší zvěř, ale také dělají škody na zemědělských plodinách.

Sdružení rybářů Mistřice

            Sdružení mělo 24 aktivních členů, kteří se snažili dobře hospodařit na obecních rybnících. Podíleli se na společném sečení trávy, kácení náletových dřevin, opravy hrází a také pořádání rybářských závodů, velmi oblíbených s hojnou účastí.

ČZS Mistřice

            ČZS se také aktivně zapojil do dění obce Mistřice. Uspořádali přednášku odborného instruktora, 2 x převedli ukázky řezu ovocných stromků a bobulovin u F. Mikla a P. Blažka. Společně se zahrádkáři z okolí navštívili Floru Olomouc. Sezónu úspěšně zakončili společným sezením ve vinném sklepě a navázali tímto spolupráci se zahrádkáři z Bílovic. V obecních vitrínách i na svých webových stránkách informovali o aktuálních činnostech zahrádkářů či sadařů.

TJ Sokol Mistřice

            Přípravka a žáci – z důvodu malého počtu hráčů došlo k organizačním změnám a to sloučení mládežnických  oddílů přípravky a žáků s TJS Kněžpole. Promíchali se hráči obou oddílů, aby tak mohli odehrát soutěž s potřebným počtem hráčů. Muži – zůstali v tabulce na posledním „sestupovém“ místě.

            Podmínky pro hráče TJS nebyly a dosud nejsou zrovna příznivé. Po horkém létě bylo hřiště vysušené, tráva spálená a celkové stav hrací plochy byl žalostný. Jako jedni z mála na okrese nemá TJS zbudováno umělé zavlažování, které stojí nemalé peníze, ale bez něhož to nejde. Smutný pohled se týká také okolí hřiště, kde není vybudováno žádné parkoviště, přestože se hřiště využívá nejen pro účely TJS, ale také pro hasičské soutěže, je také k dispozici škole, popř. jiným organizacím působící v obci. Nevzhledné a polorozpadlé oplocení hřiště tento smutný pohled jen dotvrzuje.

MŠ Mistřice

            V MŠ byla položena nová podlahovina. Zrekonstruované školní hřiště dále velký úklid a drobné či větší opravy probíhaly v celé MŠ i v kuchyni.

            Děti se celoročně účastnily školních i mimoškolních akcí, jako je drakiáda, hledání pokladu skřítka Podzimníčka, tvoření dýňových strašidýlek, návštěva galerie Slováckého muzea, výstava vláčků v Redutě a další.

            MŠ se také zúčastnila soutěže o titul „Školka snů“, v níž obsadila 2. místo, za které obdržela spoustu krásných cen.


Různé

-       vláda zrušila od 1. 1. třicetikorunový poplatek v ambulancích a lékárnách,

zůstal jen 90,- poplatek za návštěvu pohotovosti.

-      od 1. 1. začala platit snížená sazba DPH 10% na knihy, kojeneckou výživu, dětské pleny a léky.