Právě připojeni - hostů: 106 
 • 2017-04-30-staveni-maje DSC3827_1
 • 2015-06-21-DSC6693-bozi-muka
 • kaple-05-1000x400
 • Javorovec
 • Javorovec
 • Javorovec

Rady od hasičů k zahájení topné sezóny

dne .

Zahájení topné sezóny – prevence před vznikem požárů

Krbová kamna - foto Pavel Mikoška

Vzhledem k zahájení topné sezóny je na místě připomenout si některé důležité zásady, jejichž dodržování má významný preventivní účinek při předcházení požárů vlivem špatného stavu nebo nesprávného užívání topné soustavy.

Příprava topidel

 • zkontrolovat zaústění kouřovodu do komínu
 • 1x ročně, nejlépe před topnou sezonou zkontrolovat stav topidla
 • používat pouze schválené typy kotlů
 • čištěním kotle zvyšujeme jeho výkon a šetříme palivo

Skladování paliv

 • jednotlivé druhy paliv se musí skladovat jednotlivě (např. uhlí a dřevo)
 • plochy pro skladování musí být čisté a suché
 • do skladu nesmí zatékat voda, neboť voda podporuje samovznícení
 • nejnáchylnější k samovznícení jsou briketové třísky a prach
 • výška skladovaného uhlí nesmí převyšovat 1.5m

Skladování popela

 • popel nechat vychladnout a poté vysypat nejlépe do kovové popelnice

Některé nešvary při provozování topidel

 • spalování nevhodných materiálů (plasty atd.)
 • zatápění pomocí vysoko hořlavých materiálů (benzín,ředidla)
 • sušení oděvů a jiných materiálů v těsné blízkosti topidla
 • skladování paliv v těsné blízkosti topidla
 • nepořádek kolem topidla

Co dělat při vznícení komína

 • zásadně nehasit vodou – nebezpečí výbuchu
 • odstranit urychleně hořlavé látky od komína
 • hasit suchým pískem vhazováním do vybíracího otvoru nebo ze střechy komína
 • vymezit přístup vzduchu do komína
 • volejte hasiče 150 nebo 112

Kontrola komínů

kominik-01Podle nového předpisu o požární bezpečnosti musí od ledna 2011 každý komín připojený k funkčnímu kotli na vytápění alespoň jednou za rok zkontrolovat kominík. Týká se to rodinných a bytových domů, ale také chat a chalup. Kontrole se nevyhnou ani komíny od kotlů a karem na plyn.

Zatímco doteď kominík při čištění vystavil jen stvrzenku, nově musí vyplnit zprávu o kontrole v které bude uvedeno jméno kominíka a majitele objektu, zjištěné nedostatky a specifika čištěné spalinové cesty.

Tomu, kdo dokument nebude mít a vyhoří kvůli špatnému komínu, hrozí pokuta až 25 tisíc korun.

Nový předpis však také znamená úlevu. Kdo vytápí dřevem nebo uhlím, doteď si musel na čištění šestkrát ročně zvát kominíka. Teď bude moci komín čistit sám, a to jen třikrát za rok. Zda to dělá dobře, potvrdí roční kontrola.

Zda člověk má doklad o kontrole, nebude nikdo preventivně kontrolovat. "Kontrola nehrozí až do doby, kdy špatně udržovaný spotřebič a spalinová cesta ohrozí požárem své nejbližší okolí."

Tomáš Magdálek
SDH Mistřice