Usnesení zastupitelstva obce 25.6.2020

Usnesení č.12