www.czechpoint.cz

CO JE TO CZECH POINT

(Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál) je univerzální kontaktní místo veřejné správy poskytující občanům zejména ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy, např. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Veřejného rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ ?
1. VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Co dostanete:

 • Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice
Co potřebujete vědět:

 • Katastrální území a číslo Listu vlastnictví
Kolik to bude stát:

 • 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.
Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.
2. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co dostanete:

 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis z rejstříku trestů
lze vydat pouze na základě písemné žádosti osobě, které se výpis týká
Co potřebujete vědět:

 • Musíte předložit platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem
Kolik to bude stát:

 • 100 Kč za podání žádosti
3. VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Co dostanete:

 • Úplný výstup z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát:

 • 100 Kč za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.
4. VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Co dostanete:

 • Úplný výstup ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát:

 • 100 Kč za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku
Kde můžete o výstupy požádat?
– v kanceláři obce